>Video series: Ang arte ng wheeling

Makakatulong na mga tip para sa full-time na wheeler.

>Video series: Paghahambing sa manual wheelchair

Maraming mga opsyon na dapat ikonsidera habang naghahanap ng wastong wheelchair para sa inyo.