>Ang inyong tungkulin bilang isang caregiver

Isang liham mula kay Dana Reeve sa mga kasamahang caregiver sa napakahalagang suporta na ibinibigay nila sa kanilang mga mahal sa buhay.

>Moral Distress: Searching for True North

Madalas na nararanasan ng mga nakakatanggap ng pag-aalaga at ng mga caregiver dahil sa kanilang likas na mga kahirapang etikal sa pangangalaga sa kalusugan ngayon.

>Webcast: Dr. Dan sa pag-aalaga

Isang talakayan sa family therapist na si Dr. Dan Gottlieb, kung ano ang pakiramdam noong nagbibigay at iyong mga tumatanggap ng pag-aalaga.