Sikat na naiaangkop na sport (adaptive sport)

Mula nang unang lumitaw ito noong mga taong 1980, lalong sumikat ang handcycling bilang propesyonal na sport at uri ng pag-eehersisyo. May malilinaw na pakinabang sa kalidad ng buhay at sa kalusugan na nauugnay sa handcycling, pati na rin sa pagkakataong maging aktibo, ikaw man ay mag-isa o kasama sa isang grupo o team, o kasama ang mga kamag-anak sa isang outing.

Naging elitista at mapagkumpitensyang sport na rin ang handcycling na isinama sa Paralympics at maraming malakihang marathon gaya ng TCS New York City Marathon.

Ang aming bidyo na ginawa sa tulong ni Kennedy Krieger, ay mag dedetalye ng mga benepisyo ng handcycling, at kung paano ito naging isa sa pinakasikat na naiaangkop na sport para sa mga atleta at indibidwal sa lahat ng level.

Para sa impormasyon tungkol sa mga handcycle at mga oportunidad upang mapondohan, bisitahin ang:

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.