Ang paralysis at paglangoy

Limitado ang mga taong namumuhay nang may paralysis pagdating sa iba't ibang paraan sa kung paano tayo makakakuha ng totoong epektibong cardio o aerobic pag-eehersisyon; dapat mong isaalang-alang ang paglangoy bilang isa sa mga paraang iyon para mapabilis ang tibok ng iyong puso. Maaaring nakakatakot ito sa una, pero gamit ang ilang simpleng tip mula sa motivational speaker na si Scott Chesney na makikita mo sa seryeng ito, magiging talagang kasiya-siya ito.

Ang dapat suotin

Mga sapatos na panlangoy, dagdag na padding sa foot plate, at pagtutuyo sa sarili.

Matuto kung paano lumutang

Maaaring maging kasiya-siya ang paglangoy at talagang nakakatakot din para sa mga tao – lalo na sa mga taong may paralysis na naniniwalang limitado sila sa tubig dahil hindi nila maigagalaw ang mga bahagi ng kanilang katawan. Medyo kabaligtaran ito. Natural na gustong lumundag ng ating katawan at kapag mas relaxed tayo, mas gusto pang lumutang lalo ng katawan sa ibabaw. Kapag natakot na tayo at tinigasan ang ating katawan, tsaka tayo lulubog.

Paggamit ng bumubuhat na upuan

Ang ibang bumubuhat na upuan ay maaari mong paandarin, ngunit ang iba ay nangangailangan ng katulong na tao. Kapag nakaupo ka na sa upuan, medyo madali na. Ibababa ka sa tubig at pagkatapos ay lalangoy ka nang papalayo sa bumubuhat o lift o ilalayo ka sa lift.

Paggamit ng upuan sa pool

Ang unang opsyon na pinag-usapan natin para sa paglipat papunta sa swimming pool ay isang bumuhuhat na upuan. Ang pangalawang pagpipilian ay ang upuan sa pool . Maraming mga Community Pool ang may mga bumubuhat o upuan sa pool . Kung wala, tiyaking ikaw ay magiging tagapagtaguyod nito at ipapansin sa kanila ang dalawang opsyon. Panoorin kung paano ligtas na makakalusong sa pool gamit ang upuan.

Paglusong sa pool nang mag-isa

Napag-usapan na natin ang dalawang pinakakaraniwang paraan para makalusong sa pool – gamit ang bumubuhat na upuan o sa pamamagitan ng upuan pool. Sa katunayan, may dalawa pang opsyon. Ang una ay ang pagbuhat sa iyo papunta sa pool, na kapareho lang ng kung paano ka bubuhatin tungo sa ibang lugar. Ang huling pagpipilian ay ang paglusong sa pool nang mag-isa.

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.