Mga naiaangkop na ehersisyo (adaptive exercises)

Ang ating serye ay papangunahan ni Kristin McNealus, isang physical therapist sa inpatient rehabilitasyon para sa mga taong may mga spinal cord injury at direktor ng isang community adaptive gym para sa mga taong may mga nyurolohikal na pinsala.

Si Kristin ay palaging nakatuon sa kung ano ang kayang gawin ng katawan kapag pinuwersa ito. Hihikayatin ka niyang gawin ang buo mong makakaya at manatiling nakatalaga sa iyong mga layuning pang-fitness.

Mga pag-unat sa pintuan

Kapag tinutulak mo nang buong araw ang iyong upuan, kapag lumilipat, o naglalakad nang may walker, ginagamit mo ang lahat ng kalamnan sa harap. Mas lumalakas at umiikli ang mga ito. Nababatak ng mga ito ang iyong mga paypay (shoulder blades) sa paligid at ginagawang mas maliit ang espasyo ng hugpungan (joint).

Nakakadagdag ito sa pananakit ng balikat at mga pagkapunit ng rotator cuff. Pwede rin itong mangyari kapag nakaupo ka sa isang di-kuryenting upuan na medyo kurbado at may inaabot. Parang hindi maiiwasan ng mga taong may mga spinal cord injury ang pagkakaroon ng pananakit sa balikat, ngunit may magagawa ka.

Mga pag-uunat ng binti na gagawin ng isang tagapag-alaga

Ang pag-uunat ng iyong mga biniti ay kadalasang isa sa mga rutinang nakakalimutan kapag naging abala ka na. Ngunit mahalagang mapanatili ang galaw mo sa ilang kadahilanan: Narito kung paano ka pwedeng unatin ng isang tagapag-alaga.

Sariling pag-uunat ng binti

Alamin kung paano mo ma-unat ang iyong mga binti nang mag-isa.

Mga ehersisyo para sa shoulder blade

Mga ehersisyong mahalaga para mapanatili sa puwesto ang shoulder blade.

Una, rows (tila nagsasagwan). Hilahin papunta sa likod ang iyong mga siko, para mapunta rin sa likod ang iyong shoulder blade. Kung kaya mo, pagsabayin ang dalawang braso at pagdikitin ang iyong shoulder blades. Pipili ka ng bigat na hindi magdudulot ng dagdag na pananakit. Ang gusto mo ay wala kang maramdamang pananakit, ngunit hindi ito posible para sa mga taong palaging may pananakit sa balikat.

Pag-iwas na mapinsala ang sa balikat

Madalas naming pinag-uusapan ang pag-iwas sa pinssala sa balikat para sa mga gumagamit ng mano-manong mga wheelchair. Ano ba ang madalas na ginagawa mo sa iyong upuan? Palagi mong tinutulak ito! Ang paraan ng iyong pagtulak ay maaaring magdulot ng injury sa iyong balikat.

Mga pagsasa-ayos sa wheelchair para maiwasan ang pananakit ng balikat

Naka-set up ba ang wheelchair mo para hindi ka mahirapan? Baka mas nahihirapan kang makakilos, at mas nadaragdagan ang puwersa sa iyong mga balikat na hahantong sa pananakit.

Mga nakaka-ginahawa sa presyon na ehersisyo

Alam nating lahat na napakahalaga ng ginhawa sa presyon, alam din natin na maraming tao ang hindi nakatuon para gawin ito nang madalas gaya ng inirerekomenda ng iyong mga therapist.

Ipinapakita ng pagsasaliksik na ang himaymay ay nangangailangan ng 2 buong minuto para ganap na mare-perfuse (muling daluyan ng dugo) ng dugo na maraming oxygen pagkatapos ng isang oras ng pag-upo, ngunit ang karaniwang oras ng pagka-ginhawa sa presyon ay 49 na segundo lang.

Tungkol kay Kristin McNealus

Si Kristin McNealus, PT, DPT, ATP ay nagtrabaho bilang isang physical therapist sa inpatient rehabilitatsyon para sa mga taong may mga spinal cord injury sa ilang ospital sa Southern California, pati na rin bilang isang Direktor ng community adaptive gym para sa mga taong may mga nyurolohikal na pinsala. Nakapagsalita na siya sa mga komperensya tungkol sa SCI, sa harap ng ibang mga propesyonal sa pangkalusugang pangangalaga, at nakapagturo sa mga estudyante sa isang lokal na programa ng physical therapy tungkol sa pagtatasa at paggagamot ng spinal cord injury. Mahilig siyang magsanay para sa mga sports na pampatatag (endurance sports), at nakatapos na ng 3 marathon, at mahigit sa 20 triathlon at kasama dito ang Ironman. Ginagamit niya ang hilig na ito sa pag-eehersisyo at kaalaman ng kung ano ang kayang gawin ng katawan kapag pinuwersa ito, para mabigyan ng inspirasyon ang bawat kliyente na maabot ang kaniyang mga personal na layunin. Uudyukan ka niyang gawin ang buo mong makakaya, manatiling nakatalaga sa iyong mga layuning pang-fitness at maging pinakamagandang bersyon ng iyong sarili! Dagdagan ang nalalaman sa scitotalfitness.com.

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.