Bakit maganda ang paghahardin?

Ang paghuhukay ng dumi, pagtatanim ng mga buto at pagpapalago ng mga bulaklak o pagkain ay nakakasaya at makabuluhan. Ang paghahardin ay nagbibigay ng ehersisyo at stimulasyon sa kaisipan.

Kayang ibsan ng paghahardin ang tensyon. Dahil sa malinaw na dahilan-at-epekto na kalagayan nito, napapagyaman nito ang diwa ng pag-asa, pagkamit, pagdepende sa sarili, at responsbilidad, Bukod pa dito, sa pamamagitan ng ilang pag-aangkop (matataas na lalagyan at mga espesyal na kasangkapan, halimbawa), maaaring mawala ang hadlang sa paghahardin at magagawa ito ng lahat.

Organikong paghahardin

Alam nating lahat na mahalaga ang pagkain nang masustansya lalo na para sa mga taong namumuhay nang may mga kapansanan pero, bakit mahalaga ang pagkain ng organiko na mga gulay? Ipapaliwanag ito ni Wendy Crawford, ang nagtatag ng mobileWOMEN.org.

Mga naiaangkop na kasangkapan sa paghahardin

Si Wendy Crawford, ang nagtatag ng mobileWOMEN.org, ay magpapakita ng koleksyon ng mga kasangkapang magpapasaya sa iyong karanasan sa paghahardin.

Pagtatanim sa accessible na hardin

Ipapakita ni Wendy Crawford, ang nagtatag ng mobileWOMEN.org, kung paano makakapagtanim ng accessible na hardin, at kasama dito ang kaniyang sikreto sa paghawak ng mga buto.

Mga naiaangkop na kasangakapan sa kusina

Si Robyn Keller, isang C6/7 na quadriplegic, ay nakapag-isip ng mga kasangkapan at diskarteng ginagamit niya para maging produktibo at masaya ang kaniyang oras sa kusina. Si Robyn ay isang Committee Member at Outreach Coordinator ng mobileWOMEN.org.

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.