Pagiging mabait sa sarili

Tatalakayin ni Dr. Dan ang tungkol sa pagiging mabait sa sarili, kung paano ito makakamit, at kung paano ito gagamitin para mas mapaganda ang buhay mo.

Ang relasyon mo sa iyong katawan

Tatalakayin ni Dr. Dan ang pakikipagbati sa kaniyang katawan at kung paano niya natutunang mahalin itong muli.

Pamumuhay sa buhay na mayroon tayo

Tatalakayin ni Dr. Dan na hindi dapat hintayin ang bukas at sa halip, kung paano ka magkakaroon ng napakalaking pag-asa para mamuhay sa buhay na mayroon ka.

Tunay na lakas

Tatalakayin ni Dr. Dan kung paano siya naturuang maging malakas at hindi takot na humingi ng tulong dahil sa pagbili ng sapatos.

Pagiging mahina (vulnerability) at pagiging malapit sa isang tao (intimacy)

Ibabahagi ni Dr. Dan kung paano mababawasan ng pagiging bukas ang pag-aalala, at kung paano ka nito madudulutan ng pagtanggap.

Webcast: Si Dr. Dan sa pagiging mapagpasalamat

Sa recording na ito ng isang online na panayam, tatalakayin ni Dr. Dan kung paano tayo magiging mapagpasalamat para sa buhay na mayroon tayo - kahit na hindi ito perpekto.

Tungkol kay Dr. Dan Gottlieb

Si Dan Gottlieb, alyas "Dr. Dan" ay isang psychologist at family therapist mula pa noong 1969. Nagsimula siyang mamuhay nang may SCI noong 1979. Mula pa noong1985, siya na ang host ng "Voices in the Family," isang naparangalang call-in na programa sa pampublikong estasyon ng radyo sa Philadelphia tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Nakapaglathala na siya ng apat na libro. Sa kaniyang pinakabago, The Wisdom of Sam: Observations on Life from an Uncommon Child, inilalathala ni Dan ang ilan sa makabuluhang pananaw na ibinabahagi ng kaniyang apong si Sam na kabilang sa autism spectrum.

Bisitahin ang Dr. Dan's Healing the Mind and Heart na Section of the community paralysis community.

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.