Mga naiaangkop na kagamitan para sa paghahanda ng gulay na mula sa hardin.

Ibabahagi ni Robyn Keller ang ilan sa mga kasangakapang ginagamit niya sa kusina, gaya ng mga universal cuff para sa utensil, isang palm peeler, at non-slip na lining para mapanatiling hindi dumudulas ang mga bagay-bagay.

Mga tip sa naiaangkop na pagluluto (adaptive cooking)

Kapag nagluluto, gumagamit si Robyn Keller ng mga kaldero at kawaling malalambot ang hawakan (grip), isang panukat na tasa na pumapalit sa tradisyonal na panukat na kutsara, at mga kapaki-pakinabang na mga kagamitan para sa paghahalo ng pampalasa at para mailipat ang mga pagkain.

Paghahanda ng sarili mong pagkain

Magbibigay ng payo si Kristin McNealus tungkol sa mga inaalok ng ilang supermarket para matiyak na makakapaghanda ka ng masasarap na pagkain.

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.