Naiaangkop na pagsasanay sa yoga

Ang malikhaing tao na gumabay sa paggawa ng mga bidyo na ito ay si Matthew Sanford, isang accredited na yoga instructor na may paraplegia at limitado ang kakayahang igalaw ang katawan (trunk). Sinimulan niya ang kaniyang negosyo sa yoga, ang Mind Body Solutions, para ibahagi ang mga benepisyong natanggap niya sa yoga sa mas malawak na komunidad ng mga may-kapansanan. Noong 2009, napanalunan ni Matthew at ng Mind Body Solutions ang isa sa aming mga gawad na Quality of Life para makagawa ng DVD na tungkol sa naiaangkop na pagsasanay sa yoga.

Bilang bunga ng proyektong ito, gumawa si Matthew ng serye ng maiikling bidyo para sa amin kasama ang ilan sa kaniyang mga estudyante, at nakakasigla silang panoorin. Sinasalaysay ng mga estudyante ang kanilang mga kuwento, at nagpapakita ng mga pose na bahagi ng kanilang pagsasanay, at inilarawan kung ano ang nararamdaman nila sa bawat pose.

Tuklasin ang koneksyon ng isipan at ng katawan sa yoga

Itinuro ni Matthew Sanford ang mga sinaunang sikreto ng yoga, kahit na hindi niya nagagawa ang pinakasimpleng mga paggalaw sa yoga. Kalimutan mo na ang downward facing dog. Hindi rin niya kayang gawin ang dolphin kung walang props. Kung iisipin mo ang yoga sa pisikal at makabagong pretzel na logic nito, si Sanford na may paraplegia na hindi masyadong matatag ang trunk, ay dapat nawalan na ng pag-asa dahil sa gravity.

Tiffany Carlson

Sabi ni Tiffany Carlson, mas buhay ang pakiramdam niya kapag nagyo-yoga. Mas nararamdaman niya ang kaniyang pagkababae dahil pinapaupo siya nang mas tuwid ng yoga, nang tuwid ang mga balikat at nakataas ang baba. Binibigyan siya nito ng dagdag na kompiyansa at pakiramdam niya ay mas nagiging kaakit-akit siya.

Limitado ang kaniyang kakayahang gumalaw dahil sa spinal cord injury. Sabi niya, dahil sa yoga, ramdam niyang mas konektado siya sa kaniyang katawan, samakatuwid, "sa kaniyang pagkababae." Banayad ang pakiramdan ayon sa kaniya, pero nararamdaman niya ang enerhiya sa kaniyang katawan. "Alam kong hindi ako bumubuti sa nyurolohikal na aspekto ngunit sa yoga, ramdam kong mas buhay ako. At mas kaakit-akit."

Mga yoga pose ni Tiffany

Nagagawa ni Tiffany ang lahat ng iba't ibang yoga pose para matulungang bumukas ang kaniyang katawan at papasukin ang lahat ng damdaming matagal na niyang hindi nararamdaman sa kaniyang buong katawan. Magkakaiba ang antas ng kakayahan ng bawat tao, ang mga yoga pose ay iniaangkop para sa bawat indibidwal.

Kevin Bjorkland

Ang sabi ni Kevin Bjorkland, pagkatapos ng kaniyang unang sesyon kay Sanford, na naramdaman niya "ang balangkas ng kaniyang buong katawan -- sa kauna-unahang pagkakataon." Nakakapansin talaga ako ng pagbabago kapag nagyo-yoga ako at kapag hindi. Kapag hindi, hindi ako ganoon kakuntento, naiirita ako, at disorganisado.

Paraplegic si Kevin at naapektuhan nang husto ng kaniyang pagyo-yoga. 5 taon na siyang nagyo-yoga ngayon. "Noong una akong nag-yoga, naramdaman ko ang buong balangkas ng katawan ko sa kauna-unahang pagkakataon.

Ang mga yoga pose ni Kevin

Si Kevin ay isang nasa mataas na antas na paraplegic ngunit sa kabila nito, pinapayagan siya ng kaniyang mga pagsisikap na tumuon sa enerhiya at sa pakiramdam ng iba't ibang pose mula sa itaas hanggang sa ibaba ng kaniyang gulugod.

Samantha Drost

Nagsimulang mag-yoga si Samantha Drost dahil gusto niyang mabalik ang dati niyang pakiramdam bago siya nagka-pinsala. Dahil sa yoga, naayos niya ang kaniyang paghinga, nailabas nang maganda ang kaniyang boses, at naramdaman niyang parang nabawasan ang bigat.

Si Samantha ay isang quad na walang kakayahan ang kamay. "Kapag nasa wheelchair ka, parang nawawala ang koneksyon mo sa lupa," sabi niya. "Ibinibigay sa akin ng yoga ang pagkilala sa aking katawan; nararamdaman ko ang bigat ko sa aking mga butong pang-upo (sits-bones)." Idinagdag pa ni Drost na mas pinapalakas ng yoga ang kapasidad ng kaniyang baga, at nalalabas niya nang mas maganda ang kaniyang boses. "Mas may kompiyansa at mas konektado ako sa aking katawan. Hindi na ako nagtatago sa chair ko. Ngayon, ako na ang nakikita ng mga tao, hindi ang chair.

Ang mga yoga pose ni Samantha

Si Samantha ay isang nasa mataas na antas na quadriplegic ngunit sa kabila nito, nababawasan ang lahat ng punto ng presyur sa kaniyang buong katawan dahil sa pagyo-yoga. Natutulungan siya ng iba't ibang pose na i-adjust at i-align ang kaniyang gulugod.

Joe Dailey

Si Joe Dailey ay naapektuhan nang husto ng kaniyang pagyo-yoga. Hindi lang nito mas pinadali ang kaniyang mga paglipat, kundi, ipinakilala nito ang koneksyon sa kaniyang buong katawan.

Ang sabi ni Joe nagkaroon ng C6-7 na di-ganap (incomplete) na SCI noong 2002, hindi kapani-paniwala na ang alaala ng utak tungo sa nerbiyo ay posible pa rin. Ngayon, mas malusog na ang kaniyang pakiramdam at nakakalipat na nang mas madali dahil sa umuunlad na ugnayan ng kaniyang katawan at isipan.

Ang mga yoga pose ni Joe

Si Joe ay isang high level na quadriplegic ngunit sa kabila nito, nakakagawa siya ng maraming yoga pose nang walang tulong. Magkakaiba ang level ng kakayahan ng bawat tao, ang mga yoga pose ay iniaangkop para sa bawat indibidwal.

Medikal na pagtatatuwa

Hindi nababagay sa lahat ng tao ang lahat ng ehersisyo. Para mabawasan ang panganib na magka-pinsala, kumonsulta sa iyong doktor bago magsimula rito o sa iba pang programa sa pag-eehersisyo.

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.