Mga naiaangkop na sport para sa mga taong namumuhay nang may quadriplegia

Tungkol kay Candace Cable

Naniniwala si Candace Cable na may 4 na elementong nagsama-sama noong 1975 upang bigyan siya at ang kaniyang komunidad ng layunin, kagalingan at kaligayahan pagkatapos ng kaniyang spinal cord injury sa edad 21, noong handa na siyang salubungIn ang hinaharap. Ang mga ito ay pamilya, counseling, tanggapan ng mga serbisyo ng mga estudyanteng may-kapansanan sa Long Beach State University, at naiaangkop na sports. Pinasimulan ni Candance ang sport at mga kagamitan para sa wheelchair racing noong mga taong 1970 at 1980. Lumaban sa siya 9 na Paralympic na Palaro sa 3 sport at nanalo ng 12 medalya, at lumaban din siya sa wheelchair racing exhibition ng Summer Olympic Games noong 1984, 1988 at 1992 kung saan nanalo siya ng 2 medalya.

Basahin ang kaniyang Life After Paralysis na mga blog post sa aming Paralysis community. I-follow si Candance sa Facebook.

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.