Libreng mga pang-edukasyon na materyal

Ang aming mga booklet o librito na nagbibigay ng edukasyo ay mayroong masusing pagsusuri sa mga pangunahing paksa ng interes sa paralysis. Mahahanap ang pinakahuling impormasyon at mapagkukuhanan ng impormasyon at tulong tungkol sa balat, bladder (pantog), spasticity (paninigas), pag-transisyon sa bagay, at sekswal na kalusugan bukod sa marami pang iba.

Ang mga booklet o librito ay mayroon bilang pdf download. Mangyari lang makipag-ugnayan sa Information Specialist Team para maka-order ng ilbreng naka-print na kopya.

I-download ang Mga Booklet o librito na Nagbibigay Impormasyon

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.