>Ang iyong papel bilang isang tagapag-alaga

Isang liham mula kay Dana Reeve sa mga kasamahang tagapag-alaga sa napakahalagang suporta na ibinibigay nila sa kanilang mga mahal sa buhay.

>Moral Distress: Paghahanap sa True North

Madalas na nararanasan ng mga nakakatanggap ng pag-aalaga at ng mga tagapag-alaga dahil sa kanilang likas na mga kahirapang etikal sa pangangalaga sa kalusugan ngayon.

>Webcast: Dr. Dan sa pag-aalaga

Isang talakayan sa family therapist na si Dr. Dan Gottlieb, kung ano ang pakiramdam noong nagbibigay at iyong mga tumatanggap ng pag-aalaga.