Bowel Care o Pag-alaga sa Bituka

Ang bituka sa kabuuan ay isang tubong walang laman na nakakonekta mula sa lalamunan hanggang sa puwit. Ang bituka, ang panghuling bahagi ng sistema sa tiyan, kung saan doon naiipon ang mga dumi mula sa natunaw na pagkain hanggang sa mailabas ito sa katawan bilang dumi.

Ang pagbabawas ay nangyayari kapag ang tumbong (ang pinakahuling parte sa pagdudumi) ay napuno at ang kalamnan na nakapalibot sa puwit o sphincter ng pwuit ay bumukas.

Madalas na pinipinsala ng paralisis ang mga nerbiyo na namamahala sa pagdumi. Kung ang pinsala ay umabot sa itaas ng T-12 na antas, ang kakayahang makadama ng pagbabawas ay nawawala. Ang kalamnan sa puwitan ay nananatiling mahigpit, kaya’t ang pagdurumi ay nangyayari sa inboluntaryong paraan. Nangangahulagan na kung ang tumbong ay puno, hindi mapipigilan ang pagdumi. Ito ay tinatawag na upper motor neuron o repleks na bituka. Ito ay pangangasiwaan sa pamamagitan ng pag-udyok sa pagdumi sa angkop na oras at lugar.

Ang pagkapinsala sa kordon ng gululod sa ibaba ng T-12 ay maaaring puminsala sa natural na paraan ng pagdumi, at magpapalawlaw sa kalamnan ng sphincter ng puwit.

Ang pangangasiwa ng ganitong kondisyon ay nangangailangan ng mas madalas na pagsubok na dumumi at manwal na pagtanggal ng dumi.

Ang pagkawala ng kontrol sa kalamnan ng sphincter ngpuwit ay maaaring magresulta sa pagkawala ng kakayahang dumumi. Ang dumi ay mananatili doon at magiging sanhi ito ng pagkasiksik at pagtigas ng dumi. Ang pagkasiksik ng dumi ay lalala kung ito ay umabot na hanggang sa tiyan.

Mga paraan sa pagdudumi

Dapat may kanya-kanyang programa ang bawat isa sa pagdudumi, sinusuri ang mga kalagayan ng napinsalang nerbiyo, at ang iba pang salik.

Karamihan sa mga tao ay nagsasagawa ng pagbabawas sa nakasanayang oras at sa kasalukuyang kalagayan ng pamumuhay. Ang programang ito ay karaniwang sa pamamagitan ng paggamit ng mga pildoras na pampalusaw ng dumi o kaya ng maliit na labatiba, at ang pag antay ng mga 15-20 minuto upang tumalab ang ininom na gamot. Kung nanaisin, ang programang ito ay gagawin sa palikuran.

Pagkatapos ng pag-aantay, ang pagpukaw sa pagdumi ay sa pamamagitan ng pag-iikot ng hinliliit sa puwitan at isinasagawa kada 10-15 minuto hanggang sa makapagbawas. Ang mga taong malalambot ang dumi ay di na kinakailangang gumamit ng pildoras o labatiba at dumudumi na lamang sa pamamagitan ng pag-iikot ng hinliliit sa puwitan o sa normal na paraan. Ang programa sa pagbabawas ay kadalasan ng umaabot sa 30-60 minuto upang matapos.

Ilang kaalaman tungkol sa bituka:

  • Sa mabuting kalusugan, hindi kinakailangang magbawas araw-araw.
  • Ang dumi ay mas kusang lalabas pagkatapos kumain.
  • Ang pag-inom ng dalawang litro (o dalawang litro kada araw) ay tutulong upang lumambot ang dumi; ang pag-inom ng maaligamgam na tubig ay tutulong din sa pagdudumi.
  • Sundin ang malusog na pagkain kasama na ang masasapal na pagkain gaya ng hango sa mga buto ng palay, gulay at prutas. Ang pagkaing gawa sa mga buto ng palay ay ang pinakamura at madaling mahanap na natural na pantulong sa pagdudumi.
  • Ang mga gawain at ehersisyo ay magpapasulong ng kalusugan sa pagdudumi.

Mga pinagkuhanan ng materyal:

Spinal Cord Injury Information Center, University of Washington School of Medicine, Rehabilitation Medicine Department

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.