Exercise and New Function

Ang ehersisyo ay maganda para sa lahat ng tao, sa kabila ng kapansanan, pinsala sa gulugod na antas at kahuli-hulihang praktikal na mga kakayahan. Ang ilang tao ay nag-eehersisyo upang magbawas ng timbang o gumanda ang hubog. Ang iba naman ay upang maging malakas, maging matatag at matibay, mapanatiling maylaya ang mga kasukasuan at madaling mahutok, upang mabawasan ang ligalig, magkaroon ng mas mapayapang pagtulog, o kaya ay nagiging maganda ang kanilang pakiramdam. Anuman ang nagpapakilos sayo upang mag-ehersisyo ay isang magandang dahilan.

Mayroong epidemya ng pagiging masyadong mataba sa Amerika. Sa kasamaang-palad, ang mga taong may kapansanan ay may mas malaking tsansang maging sobra sobra ang timbang – ito ay dahil sa kombinasyon ng pagbabago sa metabolismo at pagbaba ng bulto ng kalamnan, kalakip na ang malawakang pagbaba sa antas ng gawain o pagkilos.

Mayroong mapuwersang dahilan sa pagbawas ng mga karagdagang timbang. Ipinakikita ng mga pagsusuri na ang mga taong nakasilyang de-gulong ay nasa peligrong makaramdam ng kirot sa balikat, masira ang mga kasukasuan, o kaya pagkabali sa buto sa parte ng umiikot sa pulso, dahil sa katumbas na diin na inilalagay nila sa kanilang mga braso. Ang mga kuwadriplihiko, din, ay may kirot sa kanilang mga balikat. Mas higit na timbang ang itinutulak, mas higit na nadidiin ang balikat. Idagdag pa ang panganib na napapaharap sa balat: kapag nadadagdagan ang timbang ng tao, nagkakaroon ng mga tupi-tupi sa balat na nagkukulong sa pamamasa, karagdagang tumataas ang panganib na magkasugat ang balat.

Hindi pa masyadong huli para makakuha ng programang naangkop sa kalusugan. Ayon sa Pangulong Konseho sa Pisikal na Kalusugan at Libangan, ang mga taong may kapansanan ay bahirang masangkot sa katamtamang pisikal na gawain kaysa mga taong walang kapansanan, ngunit mayroong parehong pangangailangan upang pasulungin ang kanilang kalusugan at maiwasan ang di-kinakailangang sakit. Narito ang mas higit:

  • Ang pisikal na gawain ay hindi nangangailangang maging mahirap gawin para makamit ang mga kagalingang pangkalusugan. Ang importanteng pangkalusugang bentaha ay makakamit na sa katamtamang pisikal na gawain, kung nais ay araw-araw. Ang parehong hustong dami ng gawain ay makakamit sa mahahabang sesyon ng katamtamang sidhi ng gawain (gaya ng 30-40 minutong pag-iikot ng isa sa silyang de-gulong) o sa maiiksing sesyon ng mas mahirap na gawain (gaya ng 20 minutong pagbabasketbol na nakasilyang de-gulong).
  • Ang dagdag na kagalingang pangkalusugan ay makakamit sa pamamagitan ng mas higit na dami ng pisikal na gawain. Ang mga taong nagpapanatili ng regular na rutina ng pisikal na gawain sa mas mahabang durasyon o ng mas higit na sidhi ay malamang na sumagap ng mas malaking benepisyo.
  • Ang mga taong dati ng palaupo at nagsimula sa programang pampisikal na gawain ay dapat na mag-umpisa sa maiigsing agwat ng pisikal na gawain (5-10 minuto) at itatag ng paunti-unti ang ninanais na antas ng gawain.
  • Ang mga taong may kapansanan ay dapat munang kumunsulta sa manggagamot bago mag-umpisa sa programa ng pisikal na gawain kung saan ay hindi sila sanay.

Mga Pinagkuhanang Materyal: Ang Pangulong Konseho sa Pisikal na Kalusugan at Isports (The President’s Council on Physical Fitness and Sports), Craig Hospital

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.