Functional Electrical Stimulation

Mula pa noong 2003, nagbigay ng pondo ang Medicare para sa Parastep na sistema, isang instrumentong elektrikal ng pagpapasigla sa pamamagitan ng pagbibigay-lakas sa mga paralitiko na makalakad muli. Isinakatuparan din ng pamahalaan ang pagpapatupad ng mga tamang bilang ng pagsasanay ng terapyutikang pisikal na kakailanganin upang magamit ang kagamitang ito ng ligtas at epektibo.

Ang Parastep ay isang kompyuterisadong sistema ng neuroprosthesis. Ang mga gumagamit nito ay humahawak sa isang walker na may 4 na gulong sa harapan suot ang keypad na nakakonekta sa isang mikroprosesor sa sinturon. Ang nakapalabas na mga polo elektrikal ay inilalagay sa kalamnan sa hita; sa kalamnan ng gluteal, at sa nerbiyo peroneal. Sinisimulang gamitin ito sa pamamagitan ng pagpapatama sa mga kalamnan sa tamang pagkakasunud-sunod. Ang istimulasyon ng kalamnan sa hita ay nagdudulot ng pagsikip ng kalamnang umaabot sa tuhod, at nakakatulong upang makatayo ang magamit nito. Ang istimulasyon naman ng mga nerbiyo sa hita ay nagdudulot ng pagsisikip upang maiunat ang balakang, tuhod at bukung-bukong. Ito ngayon ang magtataas sa paa mula sa sahig habang ang istimulasyon sa kalamnan sa hita ay umiikot at umaabot sa tuhod upang ito ay maiangat at maihakbang.

Ginagamit na ang Parastep sa mahigit na 20 taon at nakakuha ng permisong mula sa FDA noong 1994. Sa mga panahong dumaan, halos mga 550 lamang ang bilang ng kagamitang ito ang naibenta ng Sigmedics, ang gumagawa nito. At ang pagbabayad sa mga kagamitang ito ay naging isang malaking suliranin sapagkat minsan ang mga pribadong kumpanya ng pagseseguro ay nagbabayad din para sa mga kagamitang ito, ngunit ang pasiya ng Medicare halos 3 taon na dumaan ay ang kauna-unahang pagkakataon na nagsauli ang gobyerno ng bayad para sa mga may seguro ng mga kagamitang FES. Gayunpaman, ang pagsakop ng Medicare para sa Parastep ay limitado lang. Kinakailangan ng mga paralitiko ang malakas na mga kalamnan at nerbiyo sa tagiliran ng hita, at malakas na istabilidad sa pagbubuhat upang masakop. Isa pang napakahalagang kailangan ay ang mataas na motibasyon. Kailangan ng matagal ng pag-eensayo sa Parastep.

Mainit na tinanggap ng mga tao sa komunidad ng paralisado ang desisyon ng Medicare na masakop ang Parastep sa kanilang benepisyo.”Sinusuportahan namin ang lahat ng bagay na ginagawa upang malubos ang pakinabang sa paggamit nito at upang mapigilan ang mga kundisyon na nakaugnay sa pagkaparalisa,” wika ng Pambansang Asosasyon ng Pinsala Sa Gulugod Executive Director na si Marcie Roth. “Habang ang Parastep ay napapakinabangan lang ng mga ilan, masaya kami na makita na ang Medicare ay nagdesisyong bayaran ang instrumentong ito at umaasa silang ito ay magbubukas ng pinto upang makasama ring maisakop ang iba pang mga kagamitang may kaugnayan sa produktong ito. Ang pagpupundar tungo sa lubos na kalusugan at magandang kalidad ng buhay para sa mga taong may kapansanan ay hindi lang nakabubuti para sa kanila, ngunit mabuti rin para sa kapakanan ng lahat.”

Samantala, ang mga manggagawa ng FES bisikletang ergonometriko ay umaasa pa rin na sila rin ay makasamang babayaran para sa kanilang produkto. Kasama ang malaking bahagi ng mga babasahing pangmedikal at suporta sa mga benepisyo nito, gayun din sa mas malaking bilang ng posibleng gagamit nito--ang gumagawa ng bisikleta na FES ay umaasang sila man ay mababayaran din ng Medicare. Sa ngayon, ang mga bisikletang ginawa ay sinasabing ehersisyo na hindi naman sakop ng Medicare. Matagumpay ang ginawang pagkampanya ng Parastep kasi nakumbinsi nila ang Medicare na isang malaking pangangailangang medikal ang pagtayo at paglakad.

Ani James Shorey, ang CEO ng Therapeutic Alliances, na meron ding kaugnayan sa Sigmedics, ay nagsabi rin na walang dahilan ang Medicare para di mapatupad ang Regys. Aniya: “Gagamitin namin ang pamamaraang ginamit ng Parastep para makakuha ang pagpapasakop nito sa bilang ng benepisyo.”

Dalawa pang produkto ng FES, ang sistemang pang-kamay para sa mga may pinsala sa kalamnan ng hita na tinatawag na Freehand, at ang pagkontrol ng pantog na tinatawag namang Vocare, ay nakatanggap ng pahintulot mula sa FDA at masigasig na ibinebenta sa U.S. Habang ang dalawang produktong ito ay matagumpay na ginagamit, wala isa man sa mga ito ang pinayagan ng Medicare, kaya ang gumagawa nito, ang kompanyang NeuroCare, ay huminto nang maglabas ng mga produkto mula pa noong 2001.

Ang sistema ng Parastep ay masusubukan sa tanging klinika at sentro ng pagpapagaling.Tumawag sa Sigmedics para sa klinika na local sa inyo. Telepono 937–439–9131 o bisitahin ang website http://www.sigmedics.com

Para sa mga detalye tungkol sa FES ergometry, magbukas sahttp://www.musclepower.com

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.