Guillain-Barré Syndrome

Ang Guillain-Barré (ghee-yan bah-ray) ay isang karamdaman kung saan ang sistema imunidad ng katawan ay umaatake sa peripheral nervous system o sistema ng nerbiyo na di sakop sa sentral na sistema ng niyerbo. Ang unang pahiwatig nito ay ang panghihina at pangingilig sa mga binti. Itong panghihina at di-pangkaraniwang pakiramdam ay madalas na kumakalat sa mga braso and pang-itaas na bahagi ng katawan.

Ang mga sintomas ay tumitindi hanggang sa ang kalamnan ay tuluyan nang hindi magamit at ang pasyente ay halos ganap nang maging paralisado – matuturing itong isang kagipitang medikal. Ang pasyente ay kadalasang ikinakabit sa respirator upang makahinga.

Sa kabilang dako, ang karamihan ay gumagaling kahit na sa pinakamatinding kondisyon ng Guillain-Barré, datapwa’t may mararamdaman pa ring antas ng panghihina.

Ang Guillain-Barré syndrome ay pambihira. Ito ay lumilitaw ilang araw or lingo matapos na ang pasyente ay magkaroon ng sintomas sa respiratura o pagnanakit ng tiyan sanhi ng impeksyong bayral. Sa ibang kaso, lumabas ang sintomas pagkatapos ng operasyon o pagtanggap ng bakuna. Ang karamdaman ay maaaring lumala pagkatapos ng ilang oras o araw, o kaya’y tatlo hanggang apat ng linggo.

Hindi matiyak kung bakit ang Guillain-Barré syndrome ay nakaapekto sa iilang tao at hindi ang madla, o kung ano ang pinanggagalingan nito. Ang pagkakaalam ng mga siyentipiko ay ang sistema imyuno ng katawan ang siya mismong umaatake sa katawan kung saan ang ganitong kondisyon ay kinikilala sa tawag na autoimmune disease.

Sa ngayon wala pang natutuklasang lunas para sa Guillain-Barré syndrome, ngunit merong mga terapyutika na maaring magpabawas sa antas ng karamdaman at pabilisin ang paggaling ng karamihan ng mga pasyente. Marami rin ang paraan para maibsan ang mga komplikasyon nito. Kasalukuyan, ang mga terapyutikang ginagamit ay plasmapheresis at high-dose immunoglobulin.

Ang mga siyentipiko ay nagsasaliksik sa kailaliman ng sistema imyuno para hanapin ang mga selulang nagsasagawa ng pag-atake sa sistema ng nerbiyo.

Pinagkuhanan ng mga materyal: The National Institute of Neurological Disorders and Stroke

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.