Kalusugang Sekswal Sa Lalaki / Sexuality for Men

Ang gawaing sekswal ay mabigat na sa isipan ng kalalakihan na nagdudusa sa sakit na paralisis. Ang lalaki ay nag-iisip kung maari pa sila mag-seks o kung tanging ala-ala ng nakalipas. Nag-aalala sila kung maari pa sila magka-anak, si misis ay dina sila papansinin, ang kapareha ay mag-aalsa-balutan na lang. Totoo na ang mga relasyon ng isang paralisado ay nag-iiba matapos mag-kasakit o maaksidente, at ganoon din ang aktibidad sekswal. Nagbabago ang nadaramang emosyon at apektado rin ang sekswalidad ng tao.

Mahalaga at karapat-dapat na sekwalidad ang siyang nagdudulot ng pag-aalab ng puso, paghahaplos at pag-iibigan, di lang pagtatalik. Sa simula, paninigas ng ari (erection) at orgasmo pa rin ang pinakamasalimuot na isyu ng taong sakop ng paralisis.

Sa karaniwan, ang lalaki ay maaring magkaroon ng dalawang tipo ng paninigas. Psychogenic ereksiyon ay ang unang tipo na nagaganap sa isipan at paggamit damdam ng paningin at komporme sa nibel ng paralysis. Ang lalaking hindi makagalaw ng buong katawan ay hindi nagkameron ng psychogenic. Ang tinaguriang kusang ereksiyon fay nagaganap kapag ang ari (tainga, suso, leeg) ay napapadaplis o nadikit sa anumang bagay. Ang karamihan ay nakakaramdam ng paninigas maliban na lang kung ang nerbiyo sa gulugod sakral (S2–S4) ay wala ng silbi.

Sa isang lalaking paralisado pusible pa ang makaramdam ng orgasmo, ngunitOrgasm ut hindi ito gaya ng depinisyon. Ito ay menos sa pisikal, menos sa pagpansin ng ari ng kasarian at mas nakatuon sa isang kalagayan ng diwa. Ang mahalaga, maski na hindi makaramdam ang tao, maari pa rin siya makinabang sa kaligayahan na dulot ng sariling seksuwalidad.

Ang pagtitigas sa indibidwal na paralisado ay di-tumatagal upang makaraos siya o makarating sa orgasmo. Mayroon mabibiling mga remedyo (pildoras, pelet, iniksyon at artipisyal na bagay na dulot sa operasyon) para lunasan ang erectile dysfunction (ED). Magkunsulta sa doctor para sa tamang impormasyon sa mga ibat-ibang opsiyon.

Ang pinakasikat na droga sa paglunas ng ED ay ang Viagra (sildenafil). Pinatatagal ang paninigas at ng pagtatalik ng maraming lalaking paraplehiko. Mayroong ebidensiya klinikal na ang Viagra ay mabuti para sa mga lalaki na merong MS (Multiple Sclerosis). Ngunit binabalaan ang mga taong may mataas o mababang na presyon sa dugo at ang ibang may sakit sa puso na iwasan ang Viagra. Mayroon ding bagong gamot : ang Cialis at Levitra, na nagbabalita na sila ay mas epektibo kaysa sa Viagra. Ang dalawang ito ay nagbibigay benepisyo ngunit kulang pa ang ebidensya para matukoy ang pahayag na mas epektibo ito.

Isa pang opsyon ay ang pag-iniksyon ng droga (papavarine or alprostadil) sa puno ng ari. Ang ari ay nananatiling nakatayo ng lumalampas sa isang oras. Paunawa: ang droga ang patuloy na pagtatayo ng ari ay nagbubunga sa kondisyon na tinaguriang priapism , at posibleng makapinsala sa ari. Ang iba pang isyu na kaakibat nito ay pasa, peklat ant impeksyon at hindi makakatulong sa pasyente na limitado ang paggalaw ng mga kamay.

Isa pang paraan ay ang medikal supositoryo sa uretra. Ang pelet (alprostadil) ay ipinapasok sa uretra, at nagpapaluwag mga sisidlan ng dugo para mapuno ng dugo ang penis (ari). Maaring magin alternatiba ito sa tinatayang30-40 porsyento ng lalaki na di makabuo ng ereksyon sa Viagra.

Ang bomba sa espasyong kulob ay a di-sagabal, di-drogang landas patungo sa isang an ereksyon. Ang penis ay ipinapask sa isang plastic na tubo; samantalang ang hangin ay binubomba palabas, ang dugo ay patuloy sa ari. Ang paninigas ay napapanatili sa pagkabit ng isang lastiko sa puno ng penis. Ang ari ay nagkukulay asul at malamig sa hipo. Maari lamang na alisin a lastiko pagkaraan ng 30 minutos para makaiwas ng pamamaga. Medicare at kompanya ng seguro ay handang magkaloob ng ganitong gamit (kailangan ng reseta) kasabay ng isang klaseng bomba na gumagamit ng bateriya para sa taong limitado ang paggalaw ng kamay.

Puwede rin ang dagdag-ari (banatin o di-nababali o lumulobo sa hangin) ngunit ito ay may panganib dahil sa permanente at kailangan ng operasyon. Maaring magbunga ng komplikasyon. Ang operasyon ay may panganib na pagdurugo, impeksyon, o masamang pagtanggap ng anestisya. Matapos ang operasyon, ang pasyente ay magpapasa-ilalim sa isang regular na terapi ng 4 hanggang 8 linggo bago magamit ang dagdag na bagay dulot sa operasiyon. Ang karagdagang bagay sa katawan ay maaring maging abnormal, lalo na ang lumulobong bahagi.

Edyakulasyon at fertilidad ay mga mabigat na isyu para sa paralisadong lalaki. Ibig nilang matukoy kung maari pa silang maging ama ng tahanan. Kung hindi maari ang edyakulasyon maari naming kolektahin ang malusog na semilya. Ang bibrator ay di-gaanong mahirap bilhim at ito ay epektibo para makapaggawa ng edyakulasyon sa tahanan o sa klinika. Rectal probe elektro-edyakulasiyon ay isang opsiyon (sa klinika na may mga medtek naroroon) kung ang vibrator ay hindi epektibo. Gaya ng ginagawa sa mga baka ang elektro-edyakulasiyon ay naglalagay ng probe sa rectum, at an ang edyakulasyon ay napapalabas sa pamamagitan ng elektrikal na pagpupukaw.

Ang semilyang nakolekta ay ginagamit sa ibat-ibang paraan ng artipisyal na pagtatalik, kasama rito ang in vitro technique at mikro-manipulasiyon. Paminsan-minsan, ang malusog na semilya ay mahinang lumangoy at hindi maka-abot sa itlog. Dito kailangan ang hi-tek na tulong. Ang pagtuklas ng intracytoplasmic iniksiyon ng ,na isang iniksyon ng adultong semilya sa oocyte (egg), ay madalas nagkakaroon ng fertilisasiyon.

Maraming kasaysayan ng matagumpay na kaso, ngunit ang hi-tek, artipisyal na pertilidad ay hindi syento porsyentong matagumpay. Maaring nakakapagod sa emosyon at masakit sa bulsa. Maaring magsangguni sa isang espesyalista para sa mga kaalaman at mga opsiyon tungkol sa isyu ng paralysis.

Ang tanging mga mag-asawa na hindi magka-anak ay matagumpay na nakagamit ng semilya na galing sa deposito ng semilya. Ang iba pang magka-pareha ay maari ring mag-ampon ng batang ulila.

Pagtatalik matapos ang atake: Sakit sa puso, atake o operasyon ay di-makahulugan na titigil na ang pagtatalik. Matapos ang unang serye ng pagpapagaling, natutuklasan ng pasyente na ang pagtatalik ay lubos nakadudulot pa rin ng matinding kasiyahan. Hindi totoo na ang pagtatalik pagkaraan ng panahon ng pagpagaling ay nauuwi sa atake sa puso, o biglang kamatayan.

Meron pa rin pagkabalisa na hindi sila makakabigay-kasiyahan sa kanilang kapareha ang nagsisilbing balakid sa panumbalik ng interes at kapasidad sa sekso. Pagkatapos gumaling, ang biktima ng atake ay maaring makaramdam panlulumo. Karaniwan lang ito, sa tinatayang 85 porsyento ng mga kaso, ang panlulumo ay may katapusan sa loob ng 3 buwan.

Matapos dumating sa karanasan sa lalaki ang karamdamang paralysis natitiyak na ang lalaki ay magsisikap muli na makipagtalik sa kanyang kapareha; ngunit mahalaga na mapag-usapan ang pisikal na isyu at ang mga damdamin na kaakibat nito at maging Malaya tayo na makatuklas ng bagong paraan para mas matalik pa ang pagsasama. Kung malayang ibinibigay at tinatanggap ng isat-isa at makakadagdag sa kasiyahan, ang ibig nilang gawin ay aprobado ng doctor.

Maituturing na ang utak ay isang malawak na tarugo ng sekso. Ngunit mahirap din tanggapin ang malaking pagbabago sa nakasanayan sa sekso. Dalubhasang pagtatalakay ang kailangan para malipol ang mga damdaming pagka balisa or pangangamba upang makapagtatag ng malusog at umuunlad na relasiyong sekswal sa situasyon ng paralysis.

Ligtas na Sekso. Ang panganib ng sakit na galing sa pagtatalik (STD), ( bilang dito ang gonorrhea, sipilis, herpes at HIV virus) ay hindi nagbago sa sitwasiyon ng paralisis. Gumamit ng kondom na may halong dyel (gel) na pumapatay ng mikrobyo para makaiwas sa ganitong sakit.

Pinagkunang Materyal:

Unibesidad Ng Alabama/Birmingham — RRTC on Sa Pangalawang Kondisyon Ng Pinsala Sa Gulugod (http://www.spinalcord.uab.edu), Proyekto Ng MiamiSa Pagsugpo Ng Paralisis , International MS Support Foundation

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.