Sexuality for Women

Iminumungkahi ng mga pagsusuri na ang pinakapangunahing pagkakaiba sa seksuwal na papel na ginagampanan sa pagitan ng mga babaing may kapansanan at ng walang kapansanan ay ang mapag-alamang ang mga babaing may kapansanan ay nahihirapang makapaghanap ng romantikong kapareha. Ang antas ng seksuwal na pita ay magkatulad, pero ang antas ng kakayahan ay limitado sapagkat ang katutuhanan ay kukunting kababaihan lamang na may kapansanan ang may kapareha.

Sa pangkalahatan, sa seksuwal na pagpapamalas ay hindi gaanong apektado ang mga paralisadong kababaihan kaysa mga kalalakihan; mas higit na madali para sa mga kababaihan ang iayon o muling tiyakin ang kanyang seksuwal na papel, kahit na ng isang hindi na gumagalaw o kumikilos.

Ang mga kababaihang may paraplegia o quadriplegia at nasa edad upang magdalang-tao ay kadalasang nanunumbalik sa kanilang buwanang dalaw; nalalapit sa 50 porsyento ang hindi sumasalang nagkakaroon ng buwanang dalaw pagtapos ng pinsala.

Ang pagbubuntis ay posible, at karamihan sa mga babaing nagkapinsala sa gulugod ay nanganganak ng normal, bagaman ang mga komplikasyon sa pagbubuntis ay posible. Kabilang sa mga ito ang wala sa panahong panganganak at autonomikong dysreflexia (para sa mga pinsalang umabot na sa antas T -6, ang mga pagkakakilanlan ay mataas na presyon ng dugo, pamamawis, giniginaw, at sakit ng ulo) habang nanganganak. Ganundin, ang pagkawala ng sensasyon sa bandang buto ng balakang ay hahadlang sa babae upang mamataang siya ay nagsisimula ng makaramdam ng paghilab.

Mayroon ding ibang pangunahing dapat isaalang-alang may kinalaman sa kontrasepsyon. Ang mga iniinom na gamot pang-kontrasepsyon ay iniuugnay sa pamamaga at pamumuo ng dugo sa mga lagusan at malaki ang panganib nito sa mga babaing may pinsala sa gulugod. Ang mga kasangkapan na inilalagay sa daluyan ng ihi ay hindi nararamdaman ng paralisadong babae, na maaaring maging sanhi ng di-nadidiskubreng mga komplikasyon. Ang paggamit ng mga bamban at pampatay-semilya ay maaaring magpahirap sa mga napinsala ang kasanayan ng mga kamay.

Maaaring maging isyu ang paggamit ng mga pamahid upang padulasin ang kasarian ng babae. Ang ilang mga kababaihang SCI ay nagsabing nagkakaroon sila ng mga inboluntaryong pamamasa at ang iba naman ay hindi. Kapag ang mga kahalili ay kailangan, ang mga natutunaw sa tubig na pampadulas, e.g., Today, Astroglide, KY Jell, ay iminumungkahi. Ang lubrikante gaya ng vaseline ay hindi inirerekomenda; ito ay galing sa langis.

Ang orgasmo ay posible sa paralisadong babae kung mayroong residuwal na sigla ng mga nerbiyo sa buto ng balakang, kahit na ito ay bibihira lamang. Ang ilang kalalakihan at kababaihan ay nakakaranas ng tinatawag na hawig orgasmo o orgasmong nasa isipan lamang, sa pamamagitan ng muling pagtatalaga ng seksuwal na pagtugon sa bahagi ng katawan na hindi apektado ng pinsala. Ito ay tinutukoy bilang nakasisiya, ang ilusyong nag-oorgasmo ay nagpapatindi sa kasalukuyang sensasyon.

Pinagkunang Materyal: Ang Sentro Ng Pagsaliksik Ng Kapansanan Sa Kababaihan, UAB Espanya Sentro Ng Rehabilitsyon/Medikal RRTC Sa Pangpangalawang Komplikasyon, Paralisadong Beterano Ng Amerika, Pamabansang Asosasiyon Ng Pinsala Sa Gulugod

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.