Spasticity

Ang spasticity ay sekondaryang epekto ng paralisis na may pagkakaiba mula sa pagiging mahinay hanggang mahigpit na hindi mapigil na galaw ng mga binti. Ang mga sintomas ay kinabibilangan ng mga sumusunod: ang lusog ng kalamnan ay mataas, mabilis na pagliit ng mga kalamnan, malabis na reflexes ng mga malalalim na litid, paghilab ng masel, scissoring, at mga permanenteng kasukasuan.

Ang spasticity ay karaniwang sanhi ng pinsala sa bahagi ng utak o gulugod na pumipigil sa kusang paggalaw ng mga kalamnan. Maaari ding lumabas na kaugnay ito ng pinsala sa gulugod, maramihang paninigas sa parte ng katawan, serebral palsy, anoxic na pinsala sa utak, pinsala sa utak, malalang pinsala sa ulo o ilan pang mga metabolikong sakit. Ang spasticity ay maaaring makahadlang sa rehabilitasyon o mga pang-araw-araw na gawain.

Kung ang mga tao ay unang nasaktan, ang kanilang mga kalamnan ay mahina at madaling mahutok sanhi ng pagkahataw sa gulugod: nawawala ang mga reflexes sa mababang nibel ng pinsala; ito ay karaniwang nagtatagal ng isang linggo o ilang buwan. Kung ang pagkahataw sa gulugod ay lumipas na, ang kakayahang repleks ay nanunumbalik.

Habang ang normal na daloy ng mensahe sa nerbiyo na mababa sa pinsalang nibel ay naaabala, ang mga mensaheng hatid ay maaaring hindi makarating sa reflex center ng utak. Ang gulugod naman ang magtatangkang magpahinahon sa tugon ng katawan. Dahil sa ang gulugod ay hindi kasing galing ng utak, ang mga signal na ibinabalik sa pinagmulan ng sensasyon ay karaniwang labis. Tumutugon nang malabis ang kalamnan na tinatawag ng mga doktor na tensyon sa mga kalamnan: isang klase ng hindi mapigil na magulong galaw, paninigas o pagsisikip ng mga kalamnan, mga tulad-hataw na pagliit ng kalamnan o grupo ng mga kalamnan, at abnormal na lusog ng mga kalamnan.

Marami na may SCI ay nakararanas ng spastic hypertonia sa ibang paraan. Ang mga taong may pinsala sa parte ng leeg at yung may mga hindi kumpletong pinsala ay mas higit pa kaysa doon sa mga may paraplegia at o di kaya’y lubos na pinsala ang nakararanas ng SH. Ang karaniwang kalamnan na nagkakaroon ng paghilab o paninigas ay ang nasa siko (flexor) na karaniwang nakabaluktot o mga kalamnan na umaabot sa mga binti (extensor). Ito ay karaniwang nangyayari sanhi ng kusang pagtugon sa mga masasakit na sensasyon.

Ang spasticity ay nagpapakahulugan din sa isang kundisyon na kung saan ang ilang mga kalamnan ay patuloy na nagka-urong. Ang pagsisikip o paninigas na ito ay maaaring makaapekto sa paglakad, galaw at pananalita.

Hindi naman nangangahulugang masama ang spasticity. Ilang mga tao ay ginagamit ang kanilang paninigas sa mabuting paraan, halimbawa, paglilinis ng kanilang pantog, paglilipat, at pananamit. Ang ilan naman ay ginagamit ito upang i-tono o pagpantayin ang kanilang mga kalamnan ang pagbutihin ang sirkulasyon ng dugo sa katawan. Maaari rin itong makatulong upang mapanatili ang lakas ng buto.

Pagpapalit ng Spasticity

Ayon sa mga mananaliksik (researchers) sa Craig Hospital sa Denver, ang pagpapalit daw ng spasticity ng isang tao ay maaaring isang sintomas na rin. Halimbawa, ang isang bukol o butas sa gulugod (minsan tinatawag ding syringomyelia matapos ang trauma) ay maaaring magdulot ng mas higit na spasticity. At ang pagbaba o pagkawala ng spasticity ay maaari ring palatandaan ng isang cisto.

Iba pang mga karamdamang na maaaring mabuo sa gulugod at maaari ring makapagpabago ng spasticity ay ang mga sumusunod: mga tumor o bukol, Guillain-Barre sindrom, pabalagbag na myelitis, pagkahataw sa gulugod, at iba pa. Ang mga problema rin sa labas ng sistemang nerbiyo, tulad ng impeksyon sa pantog o galos sa balat ay maaaring makapagpataas ng spasticity.

Ang paggagamot sa spasticity ay kinabibilangan ng paggamit ng gamot tulad ng baclofen, diazepam, o zanaflex. Ang ilan na may malubhang paninigas ay gumagamit ng binubombang baclofen ito ay maliliit, mga depositong itinanim sa pamamagitan ng operasyon na nagpapalakad ng gamot diretso sa lugar na kung saan may spinal cord dysfunction. Ito ay nakapagbibigay ng mas mataas na konsentrasyon at proteksyon laban sa nakababangag na epekto ng mataas na dosage ng gamot.

Sa mga nakaraang taon, ang ilang mga doktor ay gumamot na ng mga batang may spasticity ng pigi, ito ay pampalambot ng kalamnan na ginagamit sa paggagamot ng mga kulubot.

Ang pisikal terap, kabilang ang pagbanat sa mga kalamnan, tagal ng galaw sa pag-eehersisyo, at iba pang mga kilos pangterapiyang pisikal ay nakatutulong upang pigilan ang pagsisikip ng mga kasu-kasuan (pagliit ng kalamnan) at pagbawas sa kalabisan ng mga sintomas nito.

Minsan, inire-rekomenda ang operasyon para sa pag-aalis ng litid o para putulin ang daanan ng mga nerbiyo ng kalamnan sa mga batang may serebral palsy. Ang piling pag-oopera sa likod ay maaaring isaalang-alang kung ang paninigas ay nakakaapekto sa pag-upo, paliligo at iba pang karaniwang ginagawa sa pag-aalaga.

Ang spasticity ay tinatangkilik ng mga taong paralisado. At ang paggagamot ay nararapat lamang sa pangangailangan. Ilan sa mga katanungan bago ang paggagamot ang dapat sagutin tulad ng -- Ang spasticity ba ay nakakaapekto sa iyong mga gawain? Meron bang mga panganib halimbawa kung ikaw ay nawalan ng kontol habang nagmamaneho ng iyong silyang de gulong o sasakyan? Ang Spasticity mo ba ay nakakaapekto sa iyong konsentrasyon at sigla? Ang iyong paninigas ba ay nakapagbibigay ng mas malaking problema higit pa sa kaya ng iyong mga tagapag-alaga? Kung ang sagot sa alinman sa mga tanong sa itaas ay positibo, kailangan mong kumunsulta o makipag-usap sa iyong doktor upang mabigyan ng mas mabuting payo.

Pinagkunang Materyal:

Pambansang Kapisanan Ng MS , Nagkakaisang Asosasyon para sa Serebral Palsy, Ang Nasyonal na Pinsala sa Gulugod at Sentrong Istatikal, Ang Craig Hospital, Unibersidad ng Alabama at Birmingham/Sentrong Pang-Rehabilitasyon ng Espanya

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.