Câu hỏi và thông tin cá nhân của bạn

Câu nào sau đây mô tả mối quan hệ của bạn với người bị liệt? *

Người bệnh bại liệt đã từng hoặc có đang phục vụ trong Lực Lượng Vũ Trang (quân đội Hoa Kỳ) không?

Lực Lượng Quân Đội nào mà người bị tê liệt đã tham gia?

Thông tin dưới đây không bắt buộc. Chúng sẽ giúp chúng tôi xác định câu hỏi của bạn và chuyển bạn tới chuyên gia thông tin phù hợp của Quỹ Reeve.

Thông tin về bệnh bại liệt

Bệnh bại liệt bắt đầu từ khi nào?

Nguyên nhân gây bệnh bại liệt?

Cause of spinal cord injury:

Vị trí và mức tổn thương tủy sống:

Loại bệnh bại liệt:

Có cần dùng máy thở nhân tạo không?

Thông tin cá nhân

Người bệnh bại liệt bao nhiêu tuổi?

Giới tính của người bệnh bại liệt?

Tình trạng hôn nhân của người bệnh bại liệt:

Người bệnh bại liệt có là người thuộc chủng tộc nói tiếng Tây Ban Nha, Latinh, hoặc gốc Tây Ban Nha không?

Người bệnh bại liệt thuộc chủng tộc nào?

Người bị tê liệt quan tâm thông tin đăng ký với Cục Cựu Chiến Binh không?

Người bệnh bại liệt có bảo hiểm loại nào?

Bạn có quan tâm đến tư vấn từ người đồng cảnh ngộ trong Chương Trình Hỗ Trợ Gia Đình Và Người Đồng Cảnh Ngộ của chúng tôi không?

Nếu có, vui lòng chỉ rõ ai là người yêu cầu tư vấn từ người đồng cảnh ngộ. Đánh dấu tất cả các phương án phù hợp.

Bạn có muốn nhận email bản tin và các cập nhật Reeve khác của chúng tôi không?

This project was supported, in part, by grant number 90PRRC0002, from the U.S. Administration for Community Living, Department of Health and Human Services, Washington, D.C. 20201. Grantees undertaking projects under government sponsorship are encouraged to express freely their findings and conclusions. Points of view or opinions do not, therefore, necessarily represent official Administration for Community Living policy.