>Nghiên cứu

Cách tiếp cận nghiên cứu của chúng tôi là theo đuổi mọi cơ hội để tăng cường sức khỏe và chất lượng cuộc sống của những người mắc bệnh tê liệt.

>Trung tâm phục hồi chức năng

Tìm hiểu cách xác định vị trí của nơi phục hồi chức năng thích hợp gần nhà.