>Chương trình luyện tập của Christopher

Tìm hiểu thêm về cách tiếp cận tập luyện chuyên sâu của Christopher Reeve.

>Kích thích điện chức năng

Xung điện giúp kích thích cơ bắp.

>Hệ thống tập đi và nẹp nâng đỡ

Các thiết bị và nẹp nâng đỡ mới nhất hỗ trợ chức năng và sức khỏe tốt hơn.

>Tìm một trung tâm phục hồi chức năng

Tìm hiểu cách xác định vị trí của cơ sở phục hồi chức năng thích hợp gần nhà.