Tờ Thông Tin

Các tờ thông tin Hỏi-và-Đáp của chúng tôi bao gồm thông tin về các chủ đề quan trọng và có liên quan đến bệnh tê liệt từ sức khỏe cho đến phát triển khi bị bệnh tê liệt.

Các tờ thông tin có sẵn dưới dạng pdf để tải xuống. Vui lòng liên hệ Nhóm Chuyên Gia Thông Tin để yêu cầu một bản in miễn phí.


Tải xuống Hướng dẫn tài nguyên bệnh bại liệt của Quỹ Reeve
Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn

Nhóm chuyên gia thông tin của chúng tôi có thể trả lời câu hỏi và cung cấp thông tin bằng hơn 170 ngôn ngữ.

Vui lòng gọi đến số 800-539-7309

(Người gọi quốc tế sử dụng số 973-467-8270)

9:00 SA-5:00 CH từ Thứ Hai đến Thứ Sáu theo giờ ET hoặc gửi câu hỏi của bạn.