>Lập Kế Hoạch Tài Chính

Điều quan trọng là cần trang bị cho bản thân những thông tin về bảo hiểm và phúc lợi cho những người bị khuyết tật

>Việc Làm

Người sống chung với bệnh tê liệt có thể làm việc. Tìm hiểu cách biến điều đó thành sự thật.