>Chọn xe lăn phù hợp

Để chọn chiếc xe phù hợp có thể khá khó khăn. Bạn cần xem xét phong cách, hiệu suất và các tính năng khác.

>Lựa chọn xe lăn chạy điện

Xe lăn điện có thể cung cấp khả năng di chuyển một cách an toàn, kịp thời và độc lập cho một cá nhân.

>Webcast: Chỗ ngồi và sự vận động

Candace Cable chia sẻ những hiểu biết để thoải mái khi di chuyển.

>Webcast: Chọn xe lăn

Lời khuyên hữu ích cần cân nhắc khi xem xét các lựa chọn xe lăn.

>Webcast: Lắp đặt xe lăn phù hợp

Y tá Linda thảo luận về cách đảm bảo sự phù hợp một cách thoải mái cho xe lăn của bạn.

>Webcast: Rick Hayden nói về xe lăn tay

Hướng dẫn chuyên môn về xe lăn điều khiển bằng tay.