fbpx

​SCI Ventures: A New Era of Spinal Cord Injury Scientific Innovation 

Connect

Pamumuhay nang May Paralysis

Kailangan mong makipag-usap?

Ang aming mga information specialist ay available para sagutin ang inyong mga katanungan.Tumawag sa toll-free 1-800-539-7309 Lunes-Biyernes, 9am-5pm ET.

Iba pang mga paraan para makatulong

Ipadala sa amin ang iyong tanong

Magtanong ng kahit na ano sa amin

May tanong tungkol sa paralysis? Ang aming mga information specialist ay available para makatulong sa pamamagitan ng telepono o email.

Libre para ma-download

Ang aming libreng gabay (guide) ay isang mahalagang tool para sa lahat ng namumuhay nang may paralysis.

Makakakuha ng madaling dalhin na mga wallet card na may mahahalagang impormasyon na maaaring makaligtas sa inyong buhay. Available para sa parehong mga adult at bata.

Lubos pang matutunan ang mga paksang may kinalaman sa paralysis na pinagkaka-interesan ninyo gamit ang aming booklet.

Mga fact sheet na nagbibigay ng impormasyon sa iba’t ibang mga paksa na may kinalaman sa paralysis

Tungkol sa Reeve Foundation

Paano Matatamo ang “Pag-aalaga Ngayon”

Ang Pag-aalaga Ngayon. Lunas para Bukas.

Ang Quality of Life Program ay available lang sa Estados Unidos.

Ang Aming Misyon

Ang Reeve Foundation ay nagsisikap na mabigyang lunas ang spinal cord injury sa pamamagitan ng pagpopondo sa innovative na pananaliksik at pagpapahusay sa kalidad ng buhay para sa mga taong namumuhay nang may paralysis sa pamamagitan ng mga grant, impormasyon at pagtatanggol.

quote

Napakarami sa ating mga mithiin at panaginip ay tila imposible sa umpisa, tapos ay nagiging alangannin na mangyari, at lumaon, kapag hangarin natin ito, tiyak nang darating ito.

Christopher Reeve

Christopher ReeveDana ReeveKasaysayan ng Reeve Foundation

Ang website ng National Paralysis Resource Center ay suportado ng Administration for Community Living (ACL), U.S. Department of Health at ng Human Services (HHS) bilang bahagi ng isang gawad ng pinansyal na tulong na nagkakahalaga ng $10,000,000 at 100 porsiyentong pinopondohan ng ACL/HHS. Ang nilalaman ay galing sa (mga) may-akda at tiyak na kumakatawan sa opisyal na pananaw ng, at hindi rin ito rekomendasyon ng ACL/HHS, o ng Pamahalaan ng U.S.