Click here to support our 2023 Team Reeve TCS New York City Marathon participants.

Connect

Sống Chung với Bệnh Tê Liệt

Bạn cần trao đổi?

Chuyên gia thông tin của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của bạn. Gọi số 1-800-539-7309(Hoa Kỳ)/
973-467-8270 (Quốc Tế) từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo Giờ Chuẩn Miền Đông.

Những cách khác để nhận giúp đỡ

Gửi câu hỏi của bạn cho chúng tôi

Hỏi chúng tôi bất cứ điều gì

Bạn có thắc mắc về bệnh tê liệt? Các chuyên gia thông tin của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp qua điện thoại hoặc email.

Tải xuống miễn phí

Hướng dẫn miễn phí của chúng tôi là công cụ thiết yếu cho những người đang sống chung với bệnh tê liệt.

Nhận thẻ dạng để vừa ví tiện dụng chứa thông tin quan trọng có thể cứu sống bạn. Có sẵn cho cả người lớn và trẻ nhỏ.

Tìm hiểu sâu hơn về các chủ đề liên quan đến bệnh tê liệt thông qua tập sách của chúng tôi.

Các tờ thông tin cung cấp thông tin về nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến bệnh tê liệt.

Giới Thiệu về Trung Tâm Nguồn Lực Giúp Đỡ Người Bệnh Tê Liệt

Chăm Sóc Hôm Nay. Chữa Trị Ngày Mai

Chương Trình Tài Trợ Chất Lượng Cuộc Sống chỉ có tại Hoa Kỳ

Sứ Mệnh của Chúng Tôi

Reeve Foundation chuyên cứu chữa chấn thương cột sống bằng cách tài trợ cho nghiên cứu sáng tạo và cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người đang sống chung với bệnh tê liệt thông qua tài trợ, thông tin và vận động.

quote

Nhiều ước nguyện của chúng tôi lúc đầu dường như bất khả thi, rồi dường như không thể thực hiện được, và rồi khi chúng tôi đồng lòng quyết chí, những ước nguyện đó đã sớm trở thành hiện thực.

Christopher Reeve

Christopher ReeveDana ReeveLịch sử của Reeve Foundation

Trang web của Trung Tâm Giúp Đỡ Người Bệnh Tê Liệt Quốc Gia được Cục Quản Lý Sinh Hoạt Cộng Đồng (ACL) thuộc Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ (HHS) hỗ trợ như một phần của trợ cấp hỗ trợ tài chính có tổng giá trị $10,000,000 do ACL/HHS tài trợ 100 phần trăm. Các nội dung trên trang web thuộc về (các) tác giả và không nhất thiết đại diện cho các quan điểm cũng như sự phê duyệt chính thức của ACL/HHS hoặc Chính Phủ Hoa Kỳ.