Join us at our ​1st Annual SCI Investor Symposium. | June 29, 2023 | San Diego, CA

Connect

Chương Trình Tài Trợ Chất Lượng Cuộc Sống

Giới Thiệu Về Chương Trình Tài Trợ Chất Lượng Cuộc Sống


Chương Trình Tài Trợ Chất Lượng Cuộc Sống chỉ có tại Hoa Kỳ

Chương Trình Tài Trợ Chất Lượng Cuộc Sống, do bà Dana Reeve quá cố lập nên, nhằm cố gắng trao quyền cho những người bị khuyết tật và gia đình của họ bằng cách cấp các khoản tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua việc hòa nhập, tiếp cận, độc lập, cơ hội tham gia cộng đồng và các nỗ lực nâng cao cuộc sống khác.

Chương Trình Tài Trợ Chất Lượng Cuộc Sống đã cấp vốn cho 3.153 chương trình trên toàn quốc, trao viện trợ hơn 28 triệu đô la cho các tổ chức phi lợi nhuận

Bạn cần trợ giúp đăng ký hoặc có thắc mắc khác?

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về Chương Trình Tài Trợ Chất Lượng Cuộc Sống, xin vui lòng gửi email tới [email protected].

Các câu hỏi thường gặp

Đối tượng nào nên đăng ký?

Chúng tôi hoan nghênh các đơn đăng ký từ cả các tổ chức lớn hỗ trợ các cá nhân bị khuyết tật thể chất ở cấp quốc gia, cũng như các nhóm địa phương có tác động thường trực và thực tế đến cuộc sống cá nhân.

Tổ chức có trao khoản tài trợ cho cá nhân không?

Không. Reeve Foundation không thể cấp các khoản tài trợ cho các cá nhân, nhưng nhóm chuyên gia thông tin của chúng tôi có thể giúp bạn xác định các nguồn lực cung cấp hỗ trợ tài chính. Bạn có thể liên hệ miễn phí cho chúng tôi qua số 1- 800-539-7309 hoặc gửi thắc mắc cho chúng tôi thông qua biểu mẫu trực tuyến đơn giản của chúng tôi.

Tổ chức có dành sự cân nhắc đặc biệt cho những chương trình dành cho cựu chiến binh hoặc cộng đồng đa dạng không?

Có. Reeve Foundation dành sự quan tâm đặc biệt cho các tổ chức phục vụ quân nhân tàn tật, gia đình của họ, và cho những tổ chức cung cấp dịch vụ tới các cộng đồng đa văn hóa.

Tổ chức tài trợ những loại dự án nào?

Vui lòng tham khảo trang tổng quan về Chương Trình Tài Trợ Chất Lượng Cuộc Sống để xem mô tả về việc tài trợ các dự án Ảnh Hưởng Trực Tiếp, Ưu Tiên Tác Động Cao, Công Nghệ Hỗ Trợ Sáng Tạo Tác Động Cao và Ảnh Hưởng Mở Rộng. Chúng tôi khuyến khích các yêu cầu hỗ trợ khởi xướng những sáng kiến mới hoặc mở rộng các dự án hiện có phục vụ những người bị bệnh tê liệt, cùng gia đình và người chăm sóc của họ.

Chương trình xác định “các tổ chức cung cấp dịch vụ cho những người bị ảnh hưởng bởi bệnh tê liệt” như thế nào?

Những khoản tài trợ được trao cho các tổ chức giải quyết nhu cầu của những người bị bệnh tê liệt do chấn thương tủy sống và các chấn thương, bệnh hoặc tình trạng từ khi sinh khác, bao gồm (nhưng không giới hạn) đột quỵ, tật nứt đốt sống, bệnh đa xơ cứng, bại não và bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS). Chúng tôi cũng hỗ trợ các sáng kiến tập trung vào việc chăm sóc và cải thiện chất lượng cuộc sống của các thành viên gia đình đang chăm sóc người thân bị khuyết tật.

Chương trình hỗ trợ những loại tổ chức nào?

Các đơn đăng ký được chào đón từ các tổ chức phi lợi nhuận có điều khoản IRS 501 (c)(3), chính quyền thành phố và tiểu bang, khu học chánh, các thực thể bộ tộc được công nhận và các tổ chức khác như cộng đồng hoặc bệnh viện phục vụ cựu chiến binh.


Chương Trình Tài Trợ Chất Lượng Cuộc Sống quan tâm tới sự tự do.

-Dana Reeve

Bà Dana Reeve quá cố có niềm tin mãnh liệt rằng khi làm việc hướng tới chữa bệnh, để hàng triệu người xứng đáng được cải thiện chất lượng cuộc sống.

Đọc thêm về Dana Reeve