Join us for the 1st Annual SCI Investor Symposium

Connect

Tờ Thông Tin

Tờ Thông Tin

Các tờ thông tin Hỏi-và-Đáp của chúng tôi bao gồm thông tin về các chủ đề quan trọng và có liên quan đến bệnh tê liệt từ sức khỏe cho đến phát triển khi bị bệnh tê liệt.

Các tờ thông tin có sẵn dưới dạng pdf để tải xuống. Vui lòng liên hệ Nhóm Chuyên Gia Thông Tin để yêu cầu một bản in miễn phí.