Join us at our ​1st Annual SCI Investor Symposium. | June 29, 2023 | San Diego, CA

Connect

Thẻ thông tin

Thẻ thông tin miễn phí gồm những thông tin quan trọng

Thẻ thông tin Reeve Foundation cho phép những người sống chung với bệnh tăng phản xạ tự phát, huyết khối tĩnh mạch sâu và nhiễm trùng huyết mang bên mình thông tin quan trọng.

Một số chuyên gia y tế không biết rằng những bệnh trạng này đặc biệt đe dọa đến những người sống chung với bệnh tê liệt. Những thẻ thông tin tiện dụng này cung cấp thông tin mang giá trị sống còn cho các nhân viên EMT, phòng cấp cứu và các trung tâm y tế khác để điều trị cho bạn một cách phù hợp nhất.

Thẻ có sẵn dưới dạng tải xuống PDF bên dưới hoặc bạn có thể yêu cầu gửi thẻ thông tin bạn chọn qua đường bưu điện bằng cách điền vào biểu mẫu ở cuối trang. Tất cả các thẻ có sẵn bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha.

Cách sử dụng bản PDF thẻ thông tin

Đơn giản chỉ cần in bản PDF đó, cắt ra và gấp lại làm ba. Thẻ của bạn sẽ vừa trong ví – thẻ có cùng kích thước với đồng tiền giấy một đô la Mỹ.

Tải xuống bản PDF thẻ thông tin về chứng tăng phản xạ tự phát

Tải xuống bản PDF thẻ thông tin về huyết khối tĩnh mạch sâu

Tải xuống bản PDF thẻ thông tin về nhiễm trùng huyết