Join us at our ​1st Annual SCI Investor Symposium. | June 29, 2023 | San Diego, CA

Connect

Hướng Dẫn Về Nguồn Lực Giúp Đỡ Người Bệnh Tê Liệt

Thông tin và hỗ trợ miễn phí

Hướng dẫn toàn diện miễn phí của chúng tôi là công cụ thiết yếu cho mọi người sống chung với hoặc bị ảnh hưởng bởi bệnh tê liệt.

Bạn có thể tải xuống các bản sao về điện thoại, máy tính bảng, máy đọc sách điện tử hoặc máy tính. Hướng Dẫn Về Nguồn Lực Giúp Đỡ Người Bệnh Tê Liệt phiên bản thứ ba hiện có sẵn bản in – Tiếng Anh hoặc Tiếng Tây Ban Nha.

Tải xuống Hướng Dẫn Về Nguồn Lực Giúp Đỡ Người Bệnh Tê Liệt

PDF (8,9 MB)

Tương thích với các thiết bị Nook.