Join us at our ​1st Annual SCI Investor Symposium. | June 29, 2023 | San Diego, CA

Connect

Giới Thiệu về Chúng Tôi

Chăm Sóc Hôm Nay. Chữa Trị Ngày Mai

Chúng tôi tận tâm, tận lực trong việc chữa trị chấn thương tủy sống bằng nghiên cứu đổi mới tiên tiến và cải thiện chất lượng cuộc sống cho những cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng do bệnh tê liệt. Có nhiều cách để được nhận hỗ trợ, tham gia, và quyên góp để hỗ trợ sứ mệnh của Reeve Foundation.

Niềm tin cốt lõi của chúng tôi

  • Chúng tôi tin vào việc tiếp sức cho những người bị ảnh hưởng bởi bệnh tê liệt với kiến thức, nguồn lực và hỗ trợ tốt nhất.
  • Chúng tôi tin vào sức mạnh của “chúng ta”, không phải “tôi”. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ không đơn độc.
  • Chúng tôi tin vào việc chữa trị giúp bạn cải thiện và nâng cao “cuộc sống tốt.”
  • Chúng tôi tin rằng mỗi câu chuyện là độc nhất vô nhị, và chúng tôi mời bạn chia sẻ câu chuyện của mình.
  • Chúng tôi tin rằng người bị tê liệt có quyền sống đúng với phẩm giá của bạn.
  • Chúng tôi tin vào sự đa dạng của nghiên cứu được thực hiện trên tinh thần hợp tác và có trách nhiệm mà không bị trở ngại.

> Christopher Reeve

> Dana Reeve

> Lịch sử của Reeve Foundation