>Ang inyong tungkulin bilang isang caregiver

​Isang liham mula kay Dana Reeve sa mga kasamahang caregiver sa napakahalagang suporta na ibinibigay nila sa kanilang mga mahal sa buhay.​

>Mga mapagkukuhanan ng impormasyon at tulong para sa mga caregiver

Ang pag-unawa sa kung paano nakakaapekto ang paralisis sa iyong karanasan sa sekswal ay isang mahalagang pag-aalala pagkatapos ng isang pinsala.