>Bahay at mga kotse

​Magkaroon ng kalayaan na maglakbay o mamalagi sa bahay.

>Biyahe

Heto kung paano makakapaghanda na tuklasin, mag-relax at ikalugod ang mga kakaibang kultura.