>Mga Sentro ng Rehabilitasyon

Maghanap ng sentro ng rehabilitasyon na malapit sa inyo at maging pamilyar sa iba't ibang mga therapy.

>Pananaliksik

Alamin ang tungkol sa mga diskarte sa pananaliksik ng pinsala sa spinal cord at mga pag-aaral na klinikal.