Join us at our ​1st Annual SCI Investor Symposium. | June 29, 2023 | San Diego, CA

Connect

Mga Naaangkop na Kagamitan para Makakilos Mag-isa: Mga gamit sa pagluluto

Mga naaangkop na gamit sa pagluluto

Ipinapakita ng bidyo na ito ang dalawang tao na may cervical spinal cord injury na naghahanda ng isang kumplikadong pagkain na gumagamit ng mga naaangkop na gamit, kasama ang mga karaniwang kagamitang pang-kusina upang gawing posible ang pagluluto.

Ang bidyo na ito, nilikha ng Christopher & Dana Reeve Foundation at Craig Hospital, ay nagse-sentro ng interes sa mga gumaganang kagamitan o naaangkop na kagamitan na magagamit ng mga taong may kahinaan sa kamay na nais makakuha ng higit na kalayaan sa kanilang pang-araw-araw na gawain.