Join us on Saturday, June 3 for the 13th annual A Walk to Believe

Connect

Trăn Trở Đạo Đức Nghề: Đi Tìm Ngọn Nguồn Chân Lý

La Bàn Đạo Đức

Đáng ngạc nhiên là, chúng ta được sinh ra với một la bàn nội tâm, được thiết kế để giữ cho chúng ta luôn ngay thẳng trong cuộc sống — một chiếc la bàn đạo đức. Các giá trị và niềm tin cá nhân của chúng ta dùng để hiệu chỉnh la bàn sao cho mỗi người có cảm nhận Ngọn Nguồn Chân Lý của riêng mình. Khi gặp một tình huống đòi hỏi chúng ta phải đi chệch khỏi định hướng được căn chỉnh của mình, đó là khi la bàn đạo đức cảnh báo rằng đang có điều gì đó không ổn. Chúng ta cảm thấy mâu thuẫn. Bị kéo đi lệch hướng.

Trăn trở đạo đức nghề là vấn đề mà người nhận chăm sóc và người chăm sóc thường xuyên phải trải qua do tính phức tạp về đạo đức vốn có trong chăm sóc sức khỏe ngày nay. Có quá nhiều lựa chọn! Chúng ta có thể làm nhiều thứ, nhưng có nên không? Điều “đúng đắn” nên làm là gì? Và, ai xác định điều gì là đúng? Hãy cùng chúng tôi khám phá những câu hỏi này và hơn thế nữa. Việc giảm thiểu trăn trở đạo đức nghề là hoàn toàn có thể, khi chúng ta cố gắng hiểu những vấn đề đạo đức, khi chúng ta cố gắng hiểu lẫn nhau, và khi chúng ta cố gắng tìm ra điểm chung. Nhờ đó, chúng ta có thể quen được với tình hình lập một hướng đi tìm được Ngọn Nguồn Chân Lý. Một điều tốt thực sự.

Trình bày bởi Jane W. Barton. Cô lắng nghe, viết cho và trao đổi với bệnh nhân, thành viên gia đình, người chăm sóc mục vụ, và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phải đối mặt với trải nghiệm sống bị bệnh nặng, chăm sóc, lão hóa, và các vấn đề cuối đời.