Join us for the 1st Annual SCI Investor Symposium

Connect

Webcast: Bác Sĩ Dan chia sẻ về chăm sóc

Bác Sĩ Dan chia sẻ về chăm sóc


Giới thiệu về Bác Sĩ Dan

Dan Gottlieb hay còn gọi là “Bác Sĩ Dan” đã đang là một nhà tâm lý học thực hành và nhà trị liệu gia đình từ năm 1969. Ông đã sống cùng bệnh SCI từ năm 1979. Từ năm 1985, ông đã dẫn chương trình “Voices in the Family,” một chương trình radio tiếp nhận các cuộc điện thoại về sức khỏe tâm thần được trao giải, phát sóng trên đài phát thanh công cộng ở Philadelphia . Ông đã xuất bản tổng cộng bốn cuốn sách. Cuốn sách mới nhất của ông, “The Wisdom of Sam: Observations on Life from an Uncommon Child,” trong cuốn sách này, Dan kể về một vài hiểu biết ấn tượng mà cháu trai bị phổ tự kỷ của ông, Sam, chia sẻ.