Join us at our ​1st Annual SCI Investor Symposium. | June 29, 2023 | San Diego, CA

Connect

Hội thảo trên web: Tham Gia Lại Lực Lượng Lao Động Sau Khi Bị Khuyết Tật

Chuyển Tiếp Thành Công: Tham Gia Lại Lực Lượng Lao Động Sau Khi Bị Khuyết Tật

Công việc không chỉ mang lại thu nhập, bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác, mà còn có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần tổng thể của chúng ta. Cơ hội được đóng góp cho sự nghiệp lớn hơn, tương tác với người khác, cải thiện lòng tự trọng và thấy hài lòng hơn với cuộc sống chính là những động lực chung để tham gia lại lực lượng lao động. Sau khi bị chấn thương cột sống, bạn có thể muốn quay trở lại làm việc, nhưng hãy tự đặt câu hỏi cho bản thân. Làm thế nào để tôi bắt đầu? Tôi tìm dịch vụ hỗ trợ, đào tạo và phục hồi chức năng nghề nghiệp ở đâu để giúp tìm được và duy trì một công việc? Hãy tham gia cùng chúng tôi thảo luận về nhiều lựa chọn và dịch vụ hỗ trợ có sẵn cho bạn để giúp bạn vượt qua các rào cản và tìm kiếm việc làm thành công.

Được hướng dẫn và định hướng thông qua các câu hỏi ban đầu của bạn về cách và nơi để tham gia lại lực lượng lao động. Cảm thấy tự tin trong việc:

  • Xác định 5 loại dịch vụ việc làm có sẵn cho tìm kiếm công việc của bạn
  • Chọn Mạng Lưới Việc Làm hoặc dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn
  • Lập bản đồ chiến lược của bạn cho quá trình phỏng vấn
  • Phát triển danh sách các công cụ để tìm kiếm công việc của bạn
  • Đặt mục tiêu của bạn để trở lại lực lượng lao động

Michael Sanders là Giám Đốc Tiếp Thị và Truyền Thông của NTI, một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào việc sắp xếp người Mỹ khuyết tật và Cựu Chiến Binh khuyết tật vào các công việc ở tổng đài, dịch vụ khách hàng và bộ phận trợ giúp CNTT có thể làm tại nhà. NTI hợp tác với các công ty thuộc danh sách Fortune 500 và các cơ quan chính phủ như Amazon, Apple, IBM và IRS để xây dựng mối quan hệ và cung cấp việc làm cho những người khuyết tật trên toàn quốc. Trước khi làm việc tại NTI, Sanders là Giám Đốc Đào Tạo cho Canon khu vực Bắc Mỹ. Ngoài ra, ông đã phát triển các chương trình Học Tập Điện Tử cho các tổ chức danh tiếng như Brown Brothers Harriman, State Street Bank và Computerhare. Hơn 20 năm kinh nghiệm trong chiến lược vận động và tiếp thị, cùng với Bằng Thạc Sĩ Khoa Học về Tâm Lý Học Ngành Nghề/Tổ Chức, đã góp phần vào sự thành công của ông trong việc xây dựng NTI thành tổ chức đi đầu trong việc sắp xếp người Mỹ Khuyết Tật vào nơi làm việc.

Được ghi hình vào ngày 26 tháng 2 năm 2019