Join us for the 1st Annual SCI Investor Symposium

Connect

Webcast: Rick Hayden nói về xe lăn tay

​Candace Cable thảo luận về xe lăn tay với Rick Hayden

Trong bản ghi hình cuộc thảo luận trực tuyến này, Rick Hayden tham gia cùng Candace Cable để chia sẻ kiến thức rộng lớn của ông về ngành công nghiệp xe lăn. Rick đã dành 28 năm vừa qua làm việc trong ngành chăm sóc sức khỏe với tư cách là Phó Chủ tịch Bán Hàng và Tiếp Thị của một số công ty hỗ trợ vận động. Ông hiện đang làm việc với nhiều công ty với tư cách một nhà tư vấn tiếp thị về tác động mạnh mẽ và tích cực mà người khuyết tật có thể giúp nhu cầu và quảng bá thương hiệu.