>Mga Naaangkop na Kagamitan para Makakilos Mag-isa: Mga gamit sa pagluluto

Maghanda ng isang mahirap gawing lutuin gamit ang mga naaangkop na gamit, kasama ng regular na mga gamit sa kusina para gawing posible ang pagluluto.

>Mga kotse at pagmamaneho

Posible naman ang pagmamaneho para sa maraming namumuhay nang may paralysis kahit na iyong may limitadong paggana ng kamay at braso.

>Pagbabago sa tahanan

Hindi malapad ang mundo. Ang konsepto ng pangkalahatan na disenyo ay higit pa sa mga rampa, retrofit at mga curb cut.