>Serye ng bidyo: Ang art o sining ng wheeling

Makakatulong na mga tip para sa full-time na wheeler.

>Serye ng Bidyo: Paghahambing sa mga mano-manong wheelchair

Maraming mga pagpipilian na dapat ikonsidera habang naghahanap ng wastong wheelchair para sa inyo.