>Acute flaccid myelitis

Ang Acute flaccid myelitis (AFM) ay ang biglaang pagkakaroon ng paralysis sa spinal cord.

>Amyotrophic lateral sclerosis

Ang ALS, na tinatawag rin na Lou Gehrig's disease, ay isang progresibong neurological na sakit.

>Arteriovenous malformations

Ang mga depekto sa circulatory systema na pinaniniwalaan na nagsisimula sa fetal development.

>Brachial plexus injury

Ang mga brachial plexus injury ay sanhi ng trauma sa isang network ng mga nerve.

>Brain injury

Ang brain injury o pinsala sa utak ay makaka-apekto sa mga kritikal na paggana tulad ng pag-iisip, pag-uunawa, at pananalita.

>Cerebral palsy

Ang Cerebral palsy (CP) ay buhat sa abnormal na development o pinsala sa mga parte ng utak.

>Friedreich’s ataxia

Isang namamanang sakit na nagdudulot ng progresibong pinsala sa nervous system.

>Guillain-Barré syndrome

Naganap kapag ang immune system ng katawan ay umaatake sa peripheral nervous system.

>Leukodystrophies

Isag progresibo at namamanang disorder na nakaka-apekto sa utak, spinal cord, at nerves.

>Lyme disease

Isang impeksyon dulot ng bakterya na nakukuha mula sa kagat ng ilang mga garapata o ticks.

>Distrofia muscular

A DM é caracterizada pela degeneração dos músculos esqueléticos.

>Neurofibromatose

Distúrbio progressivo do sistema nervoso que causa tumores nos nervos.

>Síndrome pós-pólio

A poliomielite é causada por um vírus que ataca os nervos que controlam a função motora.

>Multiple Sclerosis

Ang MS ay isang chronic at madalas na nakakapinsalang sakit ng central nervous system.

>Spina bifida

Isang neural tube na depekto na sanhi ng di kumpletong pagsasara ng spinal column.

>Spinal cord injury

Kinasasangkutan ng pinsala sa nerves sa loob ng mabutong proteksyon ng spinal canal.

>Spinal muscular atrophy

Isang neuromuscular na sakit na nakaka-apekto sa nerve cells at sa kontrol ng mga boluntaryong muscle.

>Spinal tumors

Ang mga tumor ay abnormal na paglaki ng tissue na maaaring makapagpahina sa paggana.

>Stroke

Ang supply ng dugo sa utak na nahaharangan o sumabog ang isang blood vessel sa utak.

>Syringomyelia and tethered cord

Ang Syringomyelia at tethered spinal cord ay maaaring maranasan mula ilang buwan hanggang maraming mga dekada makalipas ang SCI.

>Transverse myelitis

Humahadlang sa komunikasyon sa pagitan ng nerves sa spinal cord at sa iba pang parte ng katawan.