Join us at our ​1st Annual SCI Investor Symposium. | June 29, 2023 | San Diego, CA

Connect

Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Hợp Túi Tiền

Ảnh Hưởng của Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Hợp Túi Tiền

Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Hợp Túi Tiền (ACA) đưa quốc gia đến một bước gần hơn để đảm bảo rằng người khuyết tật được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc chất lượng cao, toàn diện và giá cả phải chăng, đáp ứng nhu cầu cá nhân của họ và cho phép họ sống độc lập nhất có thể.

Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Hợp Túi Tiền (ACA) bao gồm những thay đổi quan trọng ảnh hưởng đến cộng đồng người khuyết tật. Trong số đó, các thay đổi bao gồm:

Tình trạng có từ trước
Trước khi thông qua ACA, nhiều người khuyết tật thường bị từ chối khoản bảo hiểm, bị tính lệ phí bảo hiểm cao hơn hoặc khoản bảo hiểm của họ bị từ chối sau khi bị thương. Theo ACA, hầu hết các chương trình bảo hiểm sẽ không được phép từ chối hoặc loại trừ bảo hiểm cho bất kỳ người Mỹ nào dựa trên tình trạng có từ trước, bao gồm cả khuyết tật.

Giới hạn quyền lợi trọn đời và hàng năm
Một trong những nỗi sợ lớn nhất của Christopher Reeve là ông sẽ vượt quá giới hạn trọn đời hoặc hàng năm đối với khoản bảo hiểm của mình. Những người phải đối phó với chấn thương tai ương là nhóm người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi những hạn chế này. Theo ACA, cấm các giới hạn quyền lợi trọn đời và hàng năm.

Mở rộng Medicaid
Chương trình Medicaid cung cấp khoản bảo hiểm y tế cho một số nhóm người dễ bị tổn thương nhất trong quốc gia, bao gồm người bị khuyết tật. Trong khi ACA bắt buộc mở rộng các chương trình Medicaid tiểu bang cho tất cả người Mỹ dưới 65 tuổi với thu nhập tối đa khoảng $15.000, thì quyết định của Tòa Án Tối Cao năm 2012 đã khiến việc mở rộng trên tiểu bang trở thành không bắt buộc. Để biết thêm thông tin về tính hội đủ điều kiện nhận Medicaid trong tiểu bang của bạn, vui lòng truy cập www.medicaid.gov.

Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe Marketplace
Thị Trường Marketplace cho phép các cá nhân mua bảo hiểm y tế – giống như cách họ hiện đang mua sắm vé máy bay hoặc phòng khách sạn trực tuyến. Thị Trường Marketplace cung cấp thông tin về các lựa chọn bảo hiểm, bao gồm tính hội đủ điều kiện cho các chương trình bảo hiểm công cộng, cũng như tín dụng thuế và hỗ trợ lệ phí bảo hiểm để giúp bảo hiểm có giá cả phải chăng hơn.

Dịch vụ tại nhà và dựa trên cộng đồng
ACA mở rộng các dịch vụ tại nhà và dựa trên cộng đồng được cung cấp thông qua các chương trình Medicaid của tiểu bang, giúp người khuyết tật có thể sống tại nhà dễ dàng hơn thay vì bị buộc phải nhận các dịch vụ trong môi trường tổ chức.

Trong số đó, các cải tiến bao gồm các chương trình như “Tùy Chọn Lựa Chọn Đầu Tiên của Cộng Đồng”, cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ người phục vụ tại nhà và dựa trên cộng đồng cho những người đủ điều kiện nhận cấp độ chăm sóc của tổ chức.

Hiểu về Thị Trường Marketplace

Năm 2013 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thực thi Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Hợp Túi Tiền, khi cho phép ghi danh mở cho “Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe Marketplace”.

Theo healthcare.gov, Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe Marketplace là “một cách mới để mua bảo hiểm sức khỏe chất lượng. Thị Trường Marketplace có thể giúp nếu bạn hiện không có bảo hiểm hoặc nếu bạn đã có nhưng muốn tìm các tùy chọn khác. Với đơn đăng ký Thị Trường Marketplace, bạn có thể tìm hiểu xem bạn có thể mua bảo hiểm với chi phí thấp hơn dựa trên thu nhập của mình hay không, so sánh song song các loại của mình và ghi danh.”

Luật cải tổ y tế quy định rằng tất cả công dân Mỹ có cơ hội mua sắm trực tuyến (hoặc qua điện thoại) để mua được bảo hiểm tốt nhất phù hợp với nhu cầu cá nhân và ngân sách của họ.

Tùy thuộc vào thu nhập của một người, các loại bảo hiểm được cung cấp qua Thị Trường Marketplace có thể là lựa chọn tốt hơn so với các chương trình hiện được cung cấp thông qua hãng sở của cá nhân, nhưng có thể không. Tất nhiên, Thị Trường Marketplace cũng sẽ cung cấp các lựa chọn cho những người không được bảo hiểm mà trước đây họ không đủ tiền.

Dựa trên nơi bạn sống, Thị Trường Marketplace trong tiểu bang của bạn sẽ có thể truy cập thông qua một trang web được điều hành bởi chính phủ liên bang hoặc tiểu bang.

Tôi có thể tiếp cận Thị Trường Marketplace ở đâu?

HealthCare.gov sẽ dẫn bạn đến Thị Trường Marketplace trong tiểu bang của bạn. Đó là nơi tốt nhất để bắt đầu.

Cách thức hoạt động cơ bản của Thị Trường Marketplace như sau:

  • Những người quan tâm muốn tìm hiểu thêm về việc mua bảo hiểm tư nhân có thể truy cập trực tuyến và so sánh các tùy chọn bảo hiểm y tế.
  • Từ đó, bạn có thể chọn một chương trình phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bạn và ghi danh vào chương trình bảo hiểm.
  • Các chương trình bắt buộc phải được trình bày thông qua hệ thống “bậc kim loại” – các chương trình “bạch kim” là đắt nhất nhưng cung cấp khoản bảo hiểm toàn diện nhất, trong khi các chương trình “đồng” là ít tốn kém nhất nhưng có chi phí tự chi trả cao nhất.

Các trang Thị Trường Marketplace sẽ hỏi bạn những câu hỏi cơ bản về thu nhập của bạn, gia đình bạn, nơi bạn sống, v.v. và sẽ cung cấp tổng quan về các lựa chọn bảo hiểm (cả tư nhân và công cộng) mà bạn đủ tiêu chuẩn.

Cuối cùng, bạn sẽ phải đưa ra quyết định dựa trên nhu cầu của chính bạn, nhu cầu của gia đình và ngân sách của bạn.

Lời khuyên cần cân nhắc trước khi ghi danh

Chuẩn bị sẵn thông tin cơ bản khi bạn đăng nhập lần đầu:

Bạn sẽ cần có một số thông tin cơ bản để bắt đầu quá trình ghi danh – cho dù bạn chọn ghi danh trực tuyến hay qua điện thoại. Tất nhiên, bạn sẽ cần thông tin như số an sinh xã hội và nơi bạn sống. Nhưng bạn cũng sẽ cần thông tin thu nhập cho tất cả các thành viên trong gia đình bạn cần bảo hiểm (ví dụ: từ cuống phiếu lương, mẫu W-2, báo cáo thuế, v.v.).

Thông tin này sẽ giúp bạn xác định xem bạn có đủ điều kiện tham gia bảo hiểm tư nhân thông qua Thị Trường Marketplace, chương trình bảo hiểm y tế công cộng (như Medicaid) và/hoặc nhận hỗ trợ tài chính từ chính phủ để giúp chi trả cho bảo hiểm hay không.

Ngân sách, ngân sách, ngân sách:
Khi bạn đăng nhập vào Thị Trường Marketplace, bạn sẽ được cung cấp các chương trình từ một số công ty bảo hiểm khác nhau. Các chương trình này sẽ được sắp xếp theo giá cả, quyền lợi và các tính năng khác.

Các chương trình sẽ được phân thành bốn loại – đồng, bạc, vàng và bạch kim – để giúp việc so sánh các chương trình trở nên dễ dàng hơn. Các chương trình bạch kim sẽ trả mức cao nhất cho chi phí y tế của bạn nhưng cũng sẽ có lệ phí bảo hiểm cao nhất. Mặt khác, các chương trình đồng sẽ tốn ít tiền hơn mỗi tháng, nhưng sẽ yêu cầu bạn phải tự trả với mức cao hơn khi bạn nhận dịch vụ chăm sóc y tế.

Hãy suy xét thông minh về số tiền bạn có thể dành ra mỗi tháng để trang trải chi phí y tế của bạn và những người khác trong gia đình bạn. Biết những gì bạn có thể đủ khả năng chi trả – cả cho lệ phí bảo hiểm hàng tháng, cũng như chi phí tự trả – sẽ giúp bạn đưa ra quyết định tốt nhất.

Nghiên cứu các chương trình có sẵn và đặt câu hỏi:
Mặc dù tất cả các chương trình trên Thị Trường Marketplace đều phải cung cấp một bộ “Các Phúc Lợi Sức Khỏe Thiết Yếu”, điều quan trọng cần nhớ là các phúc lợi chương trình cụ thể ở mỗi tiểu bang có thể khác nhau. Và ngay cả trong cùng một tiểu bang, cũng có thể có sự khác biệt nhỏ giữa các chương trình.

Điều này có thể làm cho việc lựa chọn một chương trình trở nên cực kỳ đáng sợ – đặc biệt đối với những người bị chấn thương cột sống, những người thường cần số lượng lớn các dịch vụ phục hồi chức năng, thuốc men, trị liệu và thiết bị. Điều quan trọng là bạn phải biết những dịch vụ nào bạn sẽ có quyền tiếp cận theo từng chương trình và điều này có thể không rõ ràng khi xem trực tuyến.

Tin tốt là các Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe Marketplace có đội ngũ nhân viên có thể trả lời các câu hỏi cực kỳ cụ thể về những điều một chương trình nhất định có thể bao trả và không bao trả.

Ngoài ra, các chương trình ACA nên cung cấp khoản bảo hiểm gia tăng cho các dịch vụ và thiết bị phục hồi chức năng và “ổn định”. Hỏi một chuyên gia để biết chương trình nào là tốt nhất cho bạn – đặc biệt là nếu phục hồi chức năng chiếm một phần quan trọng trong sự chăm sóc của bạn.

Bạn có thể liên hệ với các nhân viên này trong thời gian thực thông qua trò chuyện trực tuyến hoặc qua điện thoại. HealthCare.gov cung cấp một đường dây nóng, cũng như tùy chọn trò chuyện trực tuyến, để giúp trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có.

Các chương trình Thị Trường Marketplace không phù hợp với tất cả mọi người:
Hãy nhớ rằng, bạn không bắt buộc phải mua bảo hiểm thông qua Thị Trường Marketplace. Nếu bạn muốn tìm hiểu thì cũng không sao, nhưng nếu bạn hài lòng với chương trình bảo hiểm hiện tại của mình, bạn có thể giữ chương trình đó. Có thể chương trình này vẫn là tốt nhất cho nhu cầu của gia đình bạn.

Medicare và Thị Trường Marketplace

Những Thị Trường Marketplace mới này có ý nghĩa gì đối với những người đã có Medicare? Về cơ bản, câu trả lời là không có ý nghĩa gì.

Nếu bạn được bảo hiểm theo Medicare, sau đây là một số điều quan trọng cần nhớ:

  • Medicare không phải là một phần của Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe Marketplace, vì vậy, nếu bạn đã có bảo hiểm Medicare, thì không cần làm gì cả.
  • Tin tốt là, nếu bây giờ bạn hiện đang tham gia Medicare, ACA sẽ không ảnh hưởng đến các lựa chọn của bạn và các quyền lợi của bạn sẽ không thay đổi.
  • Theo Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & Medicaid (CMS), “Bất kể bạn có Medicare bằng cách nào, cho dù thông qua Chương Trình Medicare Nguyên Thủy hay Medicare Advantage, bạn vẫn sẽ có những phúc lợi lợi và bảo đảm như hiện tại, và bạn sẽ không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào.”

Lưu ý: Thị Trường Marketplace không cung cấp bảo hiểm bổ sung Medicare (Medigap) hoặc các chương trình thuốc theo toa Phần D.

Các nguồn lực

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Hợp Túi Tiền hoặc có thắc mắc cụ thể, xin liên hệ với các chuyên gia thông tin của chúng tôi, làm việc các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, liên hệ theo số miễn phí 800-539-7309 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều Giờ Miền Đông (ET).

Nguồn: Healthcare.gov