Tatalakayin ni Candace Cable ang mga mano-manong wheelchair kasama si Rick Hayden

Sa pagtatala na ito ng isang online na talakayan, sinamahan ni Rick Hayden si Candace Cable para ibahagi ang kaniyang napakalawak na kaalaman tungkol sa industriya ng wheelchair. Ginugol ni Rick ang nakaraang 28 taon sa pagtatrabaho sa isang industriya ng pangkalusugang pangangalaga bilang VP Sales at Marketing ng ilang kompanya ng mobility assist. Sa ngayon, nakikipagtulungan siya sa maraming kompanya bilang marketing consultant, ukol sa makapangyarihan at positibong epektong mapapahiram ng mga taong may kapansanan, sa pangangailangan at promosyon ng tatak.


I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.