Join us at our ​1st Annual SCI Investor Symposium. | June 29, 2023 | San Diego, CA

Connect

Webcast: Wastong sukat ng wheelchair

Ang Tamang Sukat ng Wheelchair Tungkol Kay Nars Linda

Si Linda Schultz, PhD, CRRN, alyas “Ask Nurse Linda” ay matagal nang pinuno at tagapaghatid ng rehabilitasyon nursing sa loob ng 30 taon, at isang kaibigan ng Christopher & Dana Reeve Foundation sa loob ng halos 20 taon na. Hindi nagtagal matapos maparalisa ni Christopher, malapit na nakipagtulungan si Schultz sa kanyang pagpapagaling — espesyal na panahon iyon para sa kanya, dahil nagkaroon siya ng pagkakataong masaksihan ang pagbabago ni Christopher bilang isang natatanging tagapagtaguyod para sa mga taong namumuhay nang may paralysis. Sa ngayon, si Schultz ay isang Associate Professor sa Catherine McAuley School of Nursing sa St. Louis, Missouri, at patuloy ang kaniyang kaugnayan sa Reeve Foundation, sa pamamagitan ng pag-aambag ng mga booklet ukol sa mahahalagang paksa gaya ng DVT, sepsis, at pangangalaga ng balat.

Bilang moderator sa aming talakayang Ask a Nurse, nakatuon siya sa pag-aambag ng payo ukol sa kakayahan, ibinibigay ang paraan o ang “how-to” sa pagsasama-sama ng iba’t-ibang pagpapahusay sa pangkalusugang pangangalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay, at sumusagot sa inyong mga tanong.