Autonomic Dysreflexia

Ang Autonomic dysreflexia (AD) ay isang karamdamang maaring makamatay at ipalagay na isang medikal na kagipitan. Karaniwang naaapektuhan nito ay ang mga may kapinsalaan sa T-5 o pataas.

Ang (AD) ay nangangailangan nang mabilis at tamang aksyon. Ang malulubhang lagay o kaso ng AD ay maaaring bumagsak sa stroke. Dahil sa maraming manggagamot o mga propesyonal sa kalusugan ang hindi pa pamilyar sa ganitong sakit o kundisyon, napakahalagang ito ay pag-aralan ng mga taong nanganganib na magkaroon ng AD, at ng mga taong malapit sa kanila.

Ano Ang Kailangang Gawin

Ang unang kailangan gawin kung may hinala kang may AD ay umupo o itingala ang ulo hanggang 90 degrees. Kung kaya mong ibaba ang iyong mga binti, mas mainam na gawin ito. Kailangan ding luwagan o tanggalin ang anumang masikip sa katawan. At ang pinakamahalang dapat gawin, kung maaari, ay ilayo ang sarili sa bagay na pinagmumulan ng iritasyon.

Ang Mga Palatandaan ng AD:

 • Altapresyon
 • Nakababayong sakit ng ulo, namumulang mukha
 • Pagpapawis sa itaas ng antas ng pinsala sa gulugod
 • Pagbabara ng ilong, pagduduwal
 • Mabagal na pulso, mas mababa kaysa 60 pintig bawat minuto
 • Pangingilabot na ibabang antas pinsala sa gulugod

Ang sanhi ng AD ay isang iritante sa ibabang antas ng pinsala, karaniwang may kaugnayan sa pag-ihi o pagdumi. Ilan sa mga sanhi nito ay ang mga sumusunod:

 • Iritasyon ng paligid o pader ng pantog, impeksiyon sa daluyan ng ihi
 • Baradong kateter
 • Umaapaw na sisidlang supot
 • Paglaki o iritadong bituka
 • Hirap sa pagdumi o impaksyon
 • Almuranas o impeksyon ng puwet
 • Impeksyon o iritasyon sa balat, hiwa, pasa, sugat
 • Sugat sanhi ng pagkadiin (decubitus ulcer)
 • Pasalinsing na kuko sa mga paa
 • Mga paso (mula sa init ng araw, paso sa init ng tubig)
 • Mga masisikip na kasuotan
 • Mga aktibidad ng pagtatalik
 • Mga pananakit ng tiyan dala ng regla
 • Pag-iri at panganganak
 • Mga di-karaniwang kondisyon ng tiyan (gastric ulcer, colitis, peritonitis)
 • Mga lamat o bali sa buto

Ang AD ay maaaring mapigilan sa pamamagitan ng:

 • Paginhawain ang presyon sa kama o upuan nang madalas
 • Gumamit ng numero #15 na sunscreen, bantayan ang temperatura o init ng tubig
 • Sundan nang mabuti ang oras ng pagdumi
 • Panatilihing malinis ang mga kateter at sundan nang mabuti ang oras kateterisasyon

Ang ang nangyayari sa pag-atake ng AD?

Ang Autonomic Dysreflexia ay nangangahulugang labis na paggamit ng autonomic nervous system – ito ay ang bahagi ng ating katawan na kumokontrol sa mga bagay na hindi na ginagamitan ng isip o iniisip pa bago mangyari ang isang sitwasyon, halimbawa, ang heart rate ng tao, paghinga, pagtunaw ng pagkain sa tiyan, atbp. Maaaring maganap ang AD kung ang isang nakaiiritang bagay ay mangyari sa katawan sa ibaba ng antas ng pinsala. Ang nakaiiritang bagay na ito ang magdadala sa mga impulso ng nerbiyo patungo sa kordon ng gulugod na kung saan ito ay pupunta pataas hanggang harangin sa antas ng pinsala.

Bagaman ang mga impulso ay hindi nakakarating sa utak, ang isang refleks ay nangyayari upang pasiglahin ang aktibidad ng gumaganang bahagi ng ating autonomic nervous system. Ito ang nagdudulot ng paghilab at pagkipot ng daluyan ng dugo na siya ring sanhi ng pagtaas ng presyon ng dugo. Ang mga nerbiyoong reseptor sa mga ugat sa puso at mga daluyan ng dugo ay nakakapuna nitong pagtaas ng presyon sa dugo at nagpapadala ng mensahe sa utak.

Ihahatid naman ng utak ang mensahe sa puso na siyang sanhi ng pagbagal ng pintig ng puso at gayundin ang mga ugat na daluyan ng dugo sa itaas ng antas ng pinsala ay lumuluwag. Sa kabilang banda, ang utak ay hindi nakapaghahatid ng mga mensahe sa ibaba ng antas ng pinsala dahil sa sugat o lesyon na natamo ng kordon ng gulugod, kaya hindi rin maaaring maregulahan ang presyon ng dugo.

Ang paggagamot ay karaniwang ginagawa lamang kung ang mga pag-atake o mga iritanteng dahilan ng pag-atake ay hindi maaaring kilalanin o pigilin – o kung ang pag-atake ay nananatili kahit pagkatapos gamitan o lapatan ng lunas ang mga hinihinalang dahilan ng pag-atake. Ang mga possible at kapaki-pakinabang na mga sangkap nito ay ang mga sumusunod: Nitroglycerine, Clonidine, Hydralazine, Minipress, Catapres.

Mga Pinagkuhanan ng Materyal: Paralyzed Veterans of America, Spinal Injuries Association, London, National Spinal Cord Injury Association, Miami Project to Cure Paralysis/University of Miami School of Medicine

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.