Act Now: Ask your Representative to support the PRC!

Connect

Moral Distress: Paghahanap sa True North

Konsiyensya

Kahanga-hanga na ipinanganak tayong may konsiyensya, at dinisenyo ito upang mapanatili tayong tuwid. Ang ating mga personal na pag-uugali at paniniwala ay nariyan upang maiayon ang ating konsiyensya, kung kaya’t ang bawat tao ay may natatanging pakahulugan sa Tuwid na Landas. Kapag nakakasagupa tayo ng sitwasyon kung saan kailangan naming tumaliwas sa pagkakaayon, ang konsiyensya natin ang nagpapaalala na may mali. Nalilito tayo. Nawawala sa direksyon.

Ang pagkabalisa ng konsiyensya ay madalas na nararanasan ng mga tumatanggap ng pangangalaga at ng mga tagapag-alaga dahil sa likas na mga komplikasyon ng etika sa pangkalusugang pangangalaga sa ngayon. Napakaraming opsyon! Ang dami nating pwedeng gawin, pero dapat ba nating gawin ang mga ito? Ano ang “tamang” dapat gawin? At, sino ang magpapasya kung ano ang tama? Pakisamahan kami sa aming pagsisiyasat sa mga katanungang ito at marami pang iba. Posibleng mabawasan ang pagkabalisa ng konsiyensya kapag sinusubukan nating unawain ang mga etikal na isyu, kapag sinusubukan nating unawain ang isa’t isa, at kapag sinusubukan nating tuklasin ang mga pagkakapareho natin. Dahil dito, malalaman natin ang dapat gawin at iguguhit natin ang ruta tungo sa Tuwid na Landas. Totoong magandang bagay ito.

Ipini-prisinte ni Jane W. Barton. Siya ay nakikinig sa, nagsusulat para sa, at nakikipag-usap sa mga pasyente, sa mga miyembro ng pamilya, sa mga espiritwal na tagasuporta, at mga provider ng pangkalusugang pangangalaga na humaharap sa napagdaanan nilang malubhang sakit, pangangalaga, pagtanda, at mga isyu sa pagwawakas ng buhay.