Join us at our ​1st Annual SCI Investor Symposium. | June 29, 2023 | San Diego, CA

Connect

Webcast: Dr. Dan sa pag-aalaga

Si Dr. Dan sa pangangalaga

Tungkol kay Dr. Dan

Si Dan Gottlieb, alyas “Dr. Dan” ay isang psychologist at family therapist mula pa noong 1969. Nagsimula siyang mamuhay nang may SCI noong 1979. Mula pa noong1985, siya na ang host ng “Voices in the Family,” isang naparangalang call-in na programa sa pampublikong estasyon ng radyo sa Philadelphiasa tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Nakapaglathala na siya ng apat na libro. Sa kaniyang pinakabago, ”The Wisdom of Sam: Observations on Life from an Uncommon Child,” inilalathala ni Dan ang ilan sa makabuluhang pananaw na ibinabahagi ng kaniyang apong si Sam na kabilang sa autism spectrum.