Si Dr. Dan sa pangangalaga

Tungkol kay Dr. Dan

Si Dan Gottlieb, alyas "Dr. Dan" ay isang psychologist at family therapist mula pa noong 1969. Nagsimula siyang mamuhay nang may SCI noong 1979. Mula pa noong1985, siya na ang host ng "Voices in the Family," isang naparangalang call-in na programa sa pampublikong estasyon ng radyo sa Philadelphiasa tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Nakapaglathala na siya ng apat na libro. Sa kaniyang pinakabago, "The Wisdom of Sam: Observations on Life from an Uncommon Child," inilalathala ni Dan ang ilan sa makabuluhang pananaw na ibinabahagi ng kaniyang apong si Sam na kabilang sa autism spectrum.

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.